Tăng cường cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và phần mềm PC Covid
09:27:00 | 15-10-2021

Thực hiện Công văn số 14740/UBND-VP ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tăng cường cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”, ngày 14/10/2021, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Công văn số 8038/UBND-VHTT về việc tăng cường cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và phần mềm PC Covid.

 

(Hình minh họa)

 

Theo đó, để tăng số lượng cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo thông tin tiêm chủng được cập nhật kịp thời, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo an toàn cho người dân, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

         

Thứ nhất: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện nghiêm Công văn số 10440/UBND-VP ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, trong đó đảm bảo các đối tượng trong danh sách được tiêm có điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”; Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị, phòng, ban chuyên môn, địa phương phải cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và ứng dụng PC Covid.

 

Thứ 2: Giao UBND các phường, xã huy động lực lượng triển khai tuyên truyền về lợi ích của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và PC Covid để cập nhật và đăng ký thông tin tiêm chủng; Triển khai tuyên truyền vận động và yêu cầu người dân cài đặt Sổ sức khỏe điện tử và phần mềm PC Covid khi phát giấy mời tiêm chủng. Thực hiện hướng dẫn người dân tải và cài đặt 02 ứng dụng nêu trên ngay tại điểm tiêm chủng của địa phương mình; Biên soạn nội dung hướng dẫn cài đặt và sử dụng thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở của đơn vị và gửi qua hệ thông tin nhắn zalo khu phố, tổ dân phố đến toàn thể người dân trên địa bàn biết và triển khai thực hiện.

 

Thứ 3: Giao phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu chủ trì nghiên cứu biên soạn nội dung tuyên truyền, thiết kế hướng dẫn cài đặt sử dụng sổ sức khỏe điện tử và PC covid đến người dân thành phố biết và triển khai thực hiện; Triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp để toàn thể người dân thành phố biết cách cài đặt và sử dụng sổ sức khỏe điện tử để cập nhật thông tin và đăng ký tiêm chủng vacxin, sử dụng ứng dụng PC covid để khai báo y tế, quét mã QR khi di chuyển.

 

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                    

Trích CV 8038,  Bằng Lăng, BBT