Xử lý triệt để các vi phạm về trật tự đô thị và các khu vực kinh doanh buôn bán tự phát
01:31:00 | 27-10-2021

Triển khai văn bản số 15467/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông đi lại của người dân và du khách từng bước được khôi phục, ngày 26/10/2021, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Công văn số 8362/UBND-QLĐT về việc xử lý triệt để các vi phạm về trật tự đô thị và các khu vực kinh doanh buôn bán tự phát.

 

Theo đó, trước thời điểm áp dụng Chỉ thị 16, thành phố Vũng Tàu có 12 khu vực kinh doanh, buôn bán tự phát trên lòng đường, vỉa hè, trong đó khu vực Nam sân bay có 05 khu vực, khu vực Bắc sân bay có 07 khu vực. Tại các khu vực này thành phố đã nhiều lần ra quân xử lý nhưng sau đó hoạt động mua bán trên lòng đường vỉa hè vẫn tái diễn. Trong thời gian thành phố Vũng Tàu áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ, kéo dài từ 14/7/2021 – 22/9/2021 các lực lượng chức năng, xã phường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, người dân đồng tình ủng hộ, chấp hành nghiêm các biện pháp giãn cách. Do đó, cơ bản hoạt động kinh doanh tại các khu vực kinh doanh tự phát đã ngừng hoạt động, tình hình trật tự đô thị tại các khu vực này cơ bản được duy trì đến ngày 15/10/2021. Tuy nhiên, từ ngày 16/10/2021 đến nay, tình trạng buôn bán tự phát tại các vị trí nêu trên đã có hiện tượng hoạt động trở lại, trên các tuyến đường Thùy Vân - Hạ Long – Quang Trung– Trần Phú đã xuất hiện tình trạng bán hàng rong. Tình trạng này không được xử lý, khắc phục sẽ không đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị, phường xã triển khai xử lý triệt để các khu vực kinh doanh buôn bán tự phát, xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán hàng rong trên các tuyến đường Thùy Vân - Hạ Long – Quang Trung - Trần Phú, trong đó cần tập trung triển khai một số nội dung như sau:

Thứ nhất: Đề nghị Ban tuyên giáo Thành ủy viết bài, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân thành phố Vũng Tàu, thể hiện sự quyết tâm của thành phố Vũng Tàu về việc kiên quyết xử lý triệt để các khu vực kinh doanh buôn bán tự phát, bán hàng rong, ăn uống, xả rác nơi công cộng. Đề nghị đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân nghiêm chỉnh chấp hành, không kinh doanh mua bán tại các khu vực kinh doanh buôn bán tự phát trên địa bàn thành phố. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các vi phạm của người bán và người mua theo đúng quy định. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan quán triệt đến các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị, đưa nội dung này vào đánh giá kết quả thi đua hàng năm.

Thứ 2: Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tuyên truyền rộng rãi, liên tục (trên báo, đài phát thanh truyền hình tỉnh, trên các trang thông tin điện tử…) đến toàn thể người dân biết về chủ trương và quyết tâm của thành phố trong việc kiên quyết xử lý triệt để các khu vực kinh doanh buôn bán tự phát, bán hàng rong, ăn uống, xả rác nơi công cộng, để vừa đảm bảo trật tự đô thị, vừa đảm bảo phòng chống dịch. Đề nghị người dân chung tay, góp sức để góp phần xây dựng đô thị Vũng Tàu văn minh, sạch đẹp. Đối với những người kinh doanh buôn bán tự phát, có nhu cầu liên hệ đăng ký với UBND thành phố (thông qua Phòng kinh tế) để xem xét, sắp xếp hỗ trợ thuê quầy sạp trong các chợ để kinh doanh.

Thứ 3: Giao Công an thành phố Vũng Tàu chủ trì tham mưu UBND thành phố thành lập tại mỗi khu vực chợ tự phát 01 Tổ xử lý họp chợ tự phát, thành phần bao gồm: Công an thành phố, cán bộ phường, xã, đội trật tự đô thị hoàn thành trước ngày 28/10/2021. Tổ xử lý họp chợ tự phát thực hiện xử lý vi phạm cả người mua và người bán, sử dụng lực lượng của phường này, xử lý vi phạm tại phường khác. Để trong thời gian ngắn có thể xử lý được nhiều trường hợp vi phạm nhất, có thể tạm thu giấy tờ, phương tiện, dụng cụ… mời về phường lập biên bản, nhằm tạo nên hiệu ứng, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong xử lý vi phạm. Tổ xử lý họp chợ tự phát thực hiện nhiệm vụ theo phân công của lãnh đạo Công an thành phố. Tổ trưởng Tổ xử lý họp chợ tự phát chịu trách nhiệm với UBND thành phố, Lãnh đạo Công an thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ.

Thứ 4: Giao Đội trật tự đô thị cử lực lượng tham gia Tổ xử lý họp chợ tự phát theo đề nghị của Công an thành phố Vũng Tàu.

Thứ 5: Giao Phòng Kinh tế rà soát thống kê số lượng quầy sạp còn trống trong các chợ. Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã tổng hợp, tham mưu UBND thành phố về việc hỗ trợ người dân đăng ký vào kinh doanh buôn bán trong các chợ. Hoàn thành trước ngày 28/10/2021.

Thứ 6: Giao Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch tăng cường quản lý bãi biển và công viên ven biển theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 về việc hợp nhất Ban Quản lý các khu du lịch và Trung tâm hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu. Thực hiện nhiệm vụ do Công an thành phố phân công. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch, mất vệ sinh môi trường.

Thứ 7: Giao UBND các phường, xã cử lực lượng tham gia Tổ xử lý họp chợ tự phát; Tiếp quản, duy trì trật tự tại các khu vực kinh doanh buôn bán tự phát từ Tổ xử lý họp chợ tự phát; Tổ chức tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm về lấn chiếm, mua bán trên vỉa hè, lòng đường thuộc địa bàn quản lý; Xử lý nghiêm các hành vi ăn uống, xả rác nơi công cộng đặc biệt tại các tuyến đường ven viển Thùy Vân - Hạ Long – Quang Trung - Trần Phú. Thực hiện các nhiệm vụ do Công an thành phố phân công; Lắp camera để ghi hình tại các khu vực kinh doanh, buôn bán tự phát, triển khai phạt nguội các hành vi vi phạm theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Thông tư số 15/2020/TT-BCA. Hoàn thành trước ngày 29/12/2021.

Thứ 8: Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch trước khi cấp phép cho hộ kinh doanh trong các khu vực buôn bán tự phát phối hợp với UBND phường để đánh giá các điều kiện trước khi cấp giấy; thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các trường hợp vi phạm theo quy định; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về chi phí, nguồn vốn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Thứ 9: Giao Phòng Quản lý đô thị rà soát, kiến nghị lắp đặt hệ thống biển báo trên địa bàn thành phố phục vụ công tác đảm bảo trật tự đô thị; Theo dõi, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo, tham mưu UBND thành phố xử lý các vấn đề liên quan./.

Trích CV 8362, Bằng Lăng, BBT