Chỉ thị về nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong phòng, chống dịch
09:15:00 | 07-11-2021

Thành ủy Vũng Tàu vừa ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/10/2021 về việc nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong phòng, chống dịch.

 

Theo đó, trong những ngày đại dịch Covid-19 (đợt thứ 4) lan rộng tại địa phương, cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân thành phố Vũng Tàu đã nỗ lực, quết tâm cao độ, với những hành động thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, trong khi đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc hệ thống chính trị thành phố luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm tiên phong tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh thì vần còn những đảng viên thiếu gương mẫu trong phòng, chống dịch, ngại vất vả và nguy hiểm làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín, hình ảnh người đảng viên trong mắt quần chúng nhân dân.

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nhưng nguy cơ bùng dịch quay lại là rất lớn. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu chỉ thị:

 

1. Triển khai phong trào “Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong phòng, chống dịch bệnh”. Đưa phong trào này từng bước trở thành việc làm thường xuyên trong nhận thức và hành động của mỗi đảng viên.

 

2. Vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong phòng, chống dịch bệnh phải được thể hiện thông qua 08 tiêu chí đánh giá sau: Không chia sẻ, lan truyền hay bình luận dưới mọi hình thức những thông tin không chính thống liên quan đến tình hình dịch bệnh; Khi nhận thấy những bất hợp lý, thiếu sót trong phòng chống dịch thì không châm biếm, bài xích hay đưa thông tin lên mạng xã hội mà điện thoại đến lãnh đạo thành phố hoặc góp ý, báo cáo trực tiếp với cấp ủy chi bộ nơi sinh hoạt; Thực hiện nghiêm túc và vận động người thân thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch bệnh (5K của Bộ Y tế); Tích cực phát hiện, tố giác, ngăn chặn những vi phạm quy định về phòng, chống dịch; Tích cực đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và bôi nhọ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước; Không ngại hiểm nguy, tích cực tham gia phòng chống dịch; Không cho tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng để kinh doanh nếu nhận thấy không đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch; Không tham gia mua bán hàng hóa tại các chợ tự phát và vận động người thân nên mua hàng Online.

 

3. Yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt chỉ thị này đến từng đảng viên và đưa việc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm đảng viên trong phòng, chống dịch trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên trong chi, Đảng bộ. Phê bình, nhắc nhở kịp thời những đảng viên chưa thực hiện tốt, xem xét xử lý kỷ luật những đảng viên vị phạm.

 

4. Giao Ủy ban kiểm tra Thành ủy kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị này tại các Đảng bộ, chi bộ. Định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy.

 

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ, các đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

                                                                                                      

Trích CT 17-CT/TU Lê Ngân, BBT