Tăng cường công tác quản lý lưu trú, đẩy mạnh tuyên truyền người dân tự giác khai báo y tế
03:41:00 | 20-11-2021

Thực hiện văn bản số 1031-CV/TU ngày 08/11/2021 của Thành ủy Vũng Tàu về việc tăng cường công tác quản lý lưu trú, đẩy mạnh tuyên truyền người dân tự giác khai báo y tế, ngày 15/11/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã  ban hành Văn bản số 9080/UBND-VP về việc thực hiện văn bản số 1031-CV/TU ngày 08/11/2021 của Thành ủy Vũng Tàu.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Thứ nhất: Giao các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu, các Phòng, ban, đơn vị, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu, Công an thành phố Vũng Tàu, UBND các phường, xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 15467/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong triển khai phòng, chống dịch. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật, nhất là các trường hợp để dịch bệnh lây lan do yếu tố chủ quan.

Thứ 2: Giao Công an thành phố Vũng Tàu phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu và các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra lưu động, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đối với người từ ngoài tỉnh đến thành phố Vũng Tàu.

Thứ 3: Giao UBND các phường, xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường siết chặt công tác quản lý địa bàn, tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở lưu trú.

Thứ 4: Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức về việc nâng cao ý thức tự giác khai báo y tế, khai báo lưu trú đối với người từ các tỉnh, thành phố khác vào địa phương và người ở địa phương đến các tỉnh, thành phố khác trở về lại nơi cư trú; đảm bảo tuân thủ các quy định cách ly y tế và theo dõi y tế tại nhà theo quy định./.

                                                                                    Trích CV 9080  Bằng Lăng, BBT