Vận hành Quản lý lưu trú trực tuyến- tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch và cơ quan quản lý Nhà nước
11:46:00 | 02-06-2022

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của toàn cầu, đặc biệt là chuyển đổi số ngành du lịch- dịch vụ sau đại dịch covid được xem là đòn bẩy góp phần phục hồi nhanh chóng. Và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã xác định việc chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Việc vận hành hệ thống lưu trú trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng là một trong những nội dung trọng tâm của chuyển đổi số, đây là hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nhằm đăng ký, quản lý thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện đăng ký lưu trú của khách được nhanh chóng, kịp thời, chính xác đến cơ quan quản lý qua mạng Internet, giúp cơ quan Công an cấp cơ sở cập nhật thông tin lưu trú thay cho việc ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú theo quy định của Luật Cư trú.

Hệ thống quản lý lưu trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được vận hành tại địa chỉ http//luutru.baria-vungtau.gov.vn, hiện nay đang trong quá trình vận hành thử nghiệm. Thực hiện việc khai báo thông tin của đơn vị kinh doanh du lịch đến cơ quan Quản lý Nhà nước, qua đó giúp các cơ quan quản lý Nhà nước cập nhật kịp thời các thông tin, dữ liệu cần thiết nhằm giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh nhanh chóng, hiệu quả đúng quy định của pháp luật về lưu trú, góp phần cải cách hành chính giảm thời gian, phiền hà của tổ chức, cá nhân.

Thông qua hệ thống này, các cơ sơ kinh doanh dịch vụ lưu trú dễ dàng đăng ký và được cấp tài khoản để nhập giá phòng, sơ đồ phòng và các thông tin liên quan đến khách lưu trú, đảm bảo an toàn thông tin, hạ tầng lưu trữ dữ liệu, tính hợp pháp của các quy định dự kiến ban hành. Để đưa Hệ thống đi vào vận hành chính thức, Sở Du lịch đã phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống.

Giao diện của website hiện nay đang được vận hành cho hệ thống quản lý cslt du lịch

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Du lịch, qua kiểm tra trên phần mềm này vào ngày 23 tháng 5 năm 2022 tức là sau hơn 1 tháng đưa hệ thống vào vận hành số liệu hiển thị cho thấy chỉ có 946/ 2.027 cơ sở lưu trú đăng ký tập huấn nhưng chỉ có 324/2.027, chỉ đạt 16% cơ sở lưu trú đã đăng ký vào Hệ thống và có đăng nhập số phòng, địa chỉ, số điện thoại của cơ sở mình trên Hệ thống còn lại các đơn vị kinh doanh chưa tham gia, thực hiện dẫn đến việc các cơ quản quản lý nhà nước không có thông tin để theo dõi, quản lý các cơ sở lưu trú này. Theo Ông Trịnh Hàng- Giám đốc Sở Du lịch Vũng Tàu “Việc triển khai hệ thống này sẽ phục vụ tốt hơn công tác quản lý kinh doanh, quản lý thu thuế, chống thất thu thuế đối với các cơ sở lưu trú; giúp nâng cao công tác quản lý hành chính, tăng tốc độ giải quyết công việc, giảm chi phí, thời gian đi lại của doanh nghiệp; thông tin về người lưu trú sẽ được cập nhật thường xuyên, kịp thời, lưu trữ được đầy đủ, lâu dài, phục vụ tốt cho công tác báo cáo, thống kê. Việc triển khai Hệ thống này còn giúp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các cơ sở lưu trú sẽ nhận được các thông tin văn bản triển khai từ các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, đồng thời cũng thực hiện báo cáo kịp thời, nhanh chóng, do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị kinh doanh nghiên cứu và có giải pháp, đồng hành để tiếp nhận, thực hiện theo đúng lộ trình, các cơ quan quản lý tiến tới việc chỉ tiếp nhận đăng ký lưu trú qua Hệ thống này”

Các đơn vị tham gia thực hiện Hệ thống quản lý lưu trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải cung cấp, cập nhật thông tin lưu trú do tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú thông báo lên hệ thống phần mềm phải trung thực, chính xác và thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú năm 2020 và các quy định khác theo pháp luật. Các thông tin, dữ liệu của hệ thống này được quy định là hồ sơ, tài liệu điện tử và bảo quản ở chế độ mật.

Thành phố Vũng Tàu tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh du lịch- dịch vụ trên địa bàn thực hiện việc chuyển đổi số

Hệ thống được tổ chức, cài đặt và vận hành tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Công an tỉnh, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp trực tiếp quản lý. Tất cả đơn vị đăng nhập Hệ thống để sử dụng và khai thác thông tin trên Hệ thống thông qua các trình duyệt web vào địa chỉ: http//luutru.baria-vungtau.gov.vn. Các đơn vị không được truy cập trái phép vào hệ thống, khi tham gia vào hệ thống không được tự ý thay đổi các tính năng của hệ thống. Các góp ý chỉnh sửa, thay đổi thông tin liên quan đến hệ thống gửi về đầu mối Sở Du lịch để phối hợp xử lý. “Các cơ sở kinh doanh du lịch rất quan tâm đến nội dung này, tuy nhiên do hệ thống mới đưa vào vận hành thí nghiệm nên cũng có nhiều điều khó hiểu, các đơn vị cũng mong muốn để thực hiện việc khai báo hiệu quả, nhanh chóng, đỡ tốn thời gian đi lại của đơn vị” Nguyễn Thanh Hóa- đại diện khách sạn ở Vũng Tàu cho biết.

Ngoài ra các đơn vị có thể truy cập hệ thống từ xa qua mạng từ bất cứ nơi nào, tại bất kỳ thời gian nào để theo dõi, thống kê tình hình khách lưu trú thông qua tài khoản đã được tạo lập. Các đơn vị truy cập Hệ thống từ xa có trách nhiệm tự quản lý tài khoản và bảo quản mật khẩu của mình. Trong mọi trường hợp, các cá nhân, đơn vị không được phép đưa hay cho mượn tài khoản và mật khẩu truy cập cho người khác. Trường hợp tài khoản truy cập từ xa bị sử dụng không đúng, gây mất dữ liệu và hoặc lộ thông tin của đơn vị sở hữu tài khoản đó chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thiệt hại gây ra và sẽ bị xem xét xử lý theo quy định. Các đơn vị được cung cấp tài khoản chịu trách nhiệm về quản lý với tài khoản được cấp; không lạm dụng quyền hạn để gây bất lợi cho các đối tượng sử dụng Hệ thống này.

Được biết vào ngày 02/6 tới đây, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ tổ chức hội nghị để tuyên truyền hướng dẫn các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh đếnc cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh BRVT./.

Bài, ảnh: Kim Nguyễn, BBT