Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy
10:49:00 | 29-06-2022

Thực hiện Công văn số 5817/UBND-VP ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 5210A/UBND-VP về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

 

Theo đó, trước tình hình cháy, nổ trên cả nước nói chung, thành phố Vũng Tàu nói riêng thời gian gần đây đang có diễn biến phức tạp, khó lường, các vụ cháy xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), đồng thời, làm giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu:

Thứ nhất: Giao Công an thành phố Vũng Tàu chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC, nhất là tại các chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở trong Khu công nghiệp, khu tập tru đông dân cư, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh, các cơ sở có nguy cao về cháy, nổ. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn PCCC thường xuyên tuyên truyền kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC, an toàn PC trong sử dụng điện và các biện pháp phòng, chống cháy, nổ đến các tầng nhân dân trên địa bàn thành phố.

 

Thứ 2: Giao Phòng Văn hóa-Thông tin chủ trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng toàn dân PCCC, nghiên cứu, đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH. Đưa tin, bài chuyên mục, phóng sự tuyên truyền sâu rộng trên Trang thông tin điện tử thành phố, trong xã hội, chú trọng tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC, CNCH; thông báo danh sách cơ sở vi phạm về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

 

Thứ 3: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, UBND các phường, xã tiếp tục tham mưu các cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác PCCC và CNCH, đồng thời thực hiện nghiêm các nhiệm vụ về công tác PCCC và CNCH được UBND thành phố giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ hàng năm trên địa. Tập trung xây dựng, phát triển sâu rộng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương châm “bốn tại chỗ”./.

                                                                                              

Trích VB 5210A Bằng Lăng, BBT