Chủ động  phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
10:10:00 | 04-07-2022

Thực hiện Công văn số 7308/UBND-VP ngày 24/6/2022 của UBND Tỉnh về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, ngày 30/6/2022 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 5784/UBND-YT về việc chủ động  phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các phòng ban, đơn vị và UBND các phường, xã tập trung thực hiện một số nội dung, như sau:

Thứ nhất : Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5392/UBND-YT ngày 17/6/2022 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết; Chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết với phương châm “Không có lăng quăng (bọ gậy), không có sốt xuất huyết”, diệt lăng quăng (bọ gậy) là biện pháp ưu tiên hàng đầu, ít tốn kém và hiệu quả nhất để chủ động ngăn chặn, phòng chống sốt xuất huyết bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, quyết tâm không để dịch chồng dịch trong giai đoạn hiện nay.

Các địa phương tại Vũng Tàu cần vận động người dân chủ động  phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Thứ 2: Phòng Y tế thành phố tham mưu UBND Thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12 cao điểm ngay trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022 và triển khai các hoạt động thiết thực nhằm truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trước mùa mưa và phát huy vai trò chính quyền, ban ngành, đoàn thể, người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống sốt xuất huyết; Theo dõi tình hình dịch, hướng dẫn, giám sát các phường, xã thực hiện đảm bảo công tác phòng chống sốt xuất huyết, đồng thời bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19; Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết với phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết; Phối hợp Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ phường, xã và ban điều hành, cộng tác viên khu phố cập nhật kiến thức về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế (thời gian thực hiện đầu tháng 7 năm 2022).

 

Thứ 3: Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo các Trạm Y tế tổ chức giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương. Tổ chức phun hóa chất 100% hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch, đánh giá chỉ số véc tơ. Xác định các khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng, chống sốt xuất huyết; Theo dõi tình hình dịch, hướng dẫn, giám sát các phường, xã thực hiện đảm bảo công tác phòng chống sốt xuất huyết, đồng thời bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19; Rà soát, trang bị cơ số thuốc, dịch truyền, hóa chất và vật tư, trang thiết bị,…củng cố các đội cơ động chống dịch, bổ sung nhân lực tham gia phòng, chống dịch sẵn sàng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo quy định; Phối hợp với Phòng Y tế thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phòng chống dịch của các đơn vị, phường xã; tổng hợp tình hình dịch bệnh và báo cáo kịp thời về UBND thành phố; Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh trong việc trao đổi thông tin về những trường hợp mắc sốt xuất huyết để chủ động giám sát, xử lý ổ dịch tại cộng đồng.

 

Thứ 4: UBND các phường, xã thực hiện tuyên truyền hàng ngày, liên tục trên địa bàn, đặc biệt tại các nơi tập trung đông người: Thông báo về tình hình ca mắc, cách phòng chống dịch sốt xuất huyết và phát hiện bệnh sớm để chữa trị kịp thời; Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, chủ động ngăn chặn ngay từ đầu, ngay từ ca bệnh đầu tiên, ổ dịch đầu tiên, không để dịch bệnh lan rộng, bùng phát; Xây dựng và triển khai Kế hoạch “Kiểm soát điểm nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết” tại các khu phố, tổ dân cư theo hướng dẫn của ngành y tế; cần tiếp tục đẩy mạnh việc lồng ghép các hoạt động vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh vào các hoạt động thường quy khác; Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường tại các địa bàn dân cư trên địa bàn thành phố; Có phương án giải quyết các địa điểm có nguy cơ chứa lăng quăng là nơi phát sinh mầm bệnh.

 

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Trích VB 5784, ảnh: Bằng Lăng, BBT