Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
10:06:00 | 15-07-2022

Thực hiện Công văn số 1650-CV/TU ngày 07/7/2022 của Thành ủy Vũng Tàu về việc tăng cường đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn Thành phố, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Công văn số 6203/UBND-YT ngày 14/07/2022 về việc tăng cường đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

 

Học sinh Trường THCS Võ Trường Toản tiêm Vắc xin phòng Covid-19

 

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

Thứ nhất: Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị, Công an Thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền của cơ quan, đơn vị (đặc biệt là người đứng đầu) đối với công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động thuộc đơn vị gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện tiêm vắc xin mũi 4.

 

Thứ 2: Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, tổng hợp số lượng cụ thể đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm hoặc chưa tiêm chủng đủ liều cơ bản. Chịu trách nhiệm về số liệu đăng ký tiêm đối với nhóm đối tượng này; Tăng cường công tác truyền thông, vận động cha mẹ, người giám hộ đồng thuận đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

Thứ 3: Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tăng cường các hình thức tuyên truyền để người dân hiểu được nguy cơ, sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, lợi ích của tiêm mũi vắc xin tăng cường phòng Covid-19, chủ động tham gia tích cực việc đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 tăng cường mũi 3, mũi 4 ngay khi được mời đi tiêm tại địa phương, cơ quan, đơn vị, coi đây là trách nhiệm đối với cá nhân và cộng đồng.

 

Thứ 4: Giao Trưởng Phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố rà soát tình hình vật tư y tế, thuốc chữa bệnh để có kế hoạch, phương án, giải pháp chủ động việc chuẩn bị vật tư y tế, cơ số thuốc đầy đủ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế.

Thứ 5: Giao Chủ tịch UBND các phường, xã đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 cho người trên 18 tuổi, mũi 2 cho trẻ 6-11 tuổi và mũi 3 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đạt các mục tiêu về tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, khoa học và hiệu quả. Báo kết quả tiêm chủng của địa phương hàng ngày về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Y tế) để tổng hợp.

 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện./.

                                                                            

Trích VB 6203  ảnh: Bằng Lăng, BBT