Thông tin chỉ đạo điều hành
Vũng Tàu tạm ngưng vận tải hành khách, tắm biển, dịch vụ ăn uống giải khát và nhiều hoạt động khác từ 12 giờ 00 ngày 01 tháng 6 năm 2021 để phòng...
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, giám sát, kiểm toán và quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực...