Về việc xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022
01:16:00 | 10-05-2022

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng

quân sự cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022

           - Xem chi tiết Thông báo tại đây

           - Xem chi tiết Phụ lục đính kèm Thông báo tại đây

           - Xem chi tiết Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây