Kết quả thi viết và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển chức danh quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đạo tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu
10:19:00 | 10-05-2022

THÔNG BÁO

Kết quả thi viết và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển chức danh quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đạo tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu

Xem chi tiết tại đây