Thông báo Tuyển dụng chức danh người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND phường 2 năm 2022
03:07:00 | 18-05-2022

Thông báo Tuyển dụng chức danh người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND phường 2 năm 2022. Xem chi tiết tại đây

- Mẫu số 1: Đơn đăng ký dự tuyển. Xem chi tiết tại đây

- Mẫu số 2: Sơ yếu lý lịch. Xem chi tiết tại đây