Thông báo Tuyển dụng chức danh người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND phường 2 năm 2022
02:27:00 | 30-05-2022

Thông báo Tuyển dụng chức danh người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND phường 2 năm 2022. Xem chi tiết tại đây

- Mẫu đăng ký dự tuyển. Xem chi tiết tại đây

- Sơ yếu lý lịch tự thuật. Xem chi tiết tại đây