Tuyên tuyền “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện  07/4/2021”
03:48:00 | 03-04-2021

                                       

Thực hiện Công văn số 160/TTCS-TT ngày 17/3/2021 của Cục Thông tin cơ sở, về việc tuyên truyền “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4/2021”, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 401/STTTT-TTBCXB ngày 23/3/2021 đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các Tổ chức chính trị-Xã hội Tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện nội dung tuyên truyền.

Theo đó Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở lồng ghép nội dung “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”- 07/4/2021 tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị;   Tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của “Hiến máu cứu người”; Tuyên tuyền về các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”- 07/4/2021 trên địa bàn tỉnh. (từ ngày 01/4 đến 30/4, cao điểm là ngày 07/4/2021)

 Theo hướng dẫn thực hiện Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện thì chỉ tiêu đặt ra là phấn đấu 100% Ban chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện hoạt động hưởng ứng cũng như tổ chức vận động, tiếp nhận máu trong tháng 4/2021 tối thiểu bằng 10% tổng lượng máu của cả năm để đáp ứng cho nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh. Toàn quốc phấn đấu vận động và tiếp nhận tối thiểu 150.000 đơn vị máu.

Các thông điệp để tuyên truyền như “Hiến máu an toàn, đừng ngại Covid”;  “Hiến máu an toàn- Phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; “Hiến máu cứu người- xin hiến thường xuyên”; “Hiến máu cứu người- bắt đầu từ các nhà quản lý; “Hiến giọt máu đào- trao đời sự sống” hoặc “Hiến máu cứu người- bắt đầu từ các nhà quản lý./.

Tin: Việt Bách, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247