Doanh nghiệp sẽ được giảm 30% thuế thu nhập; cá nhân, hộ kinh doanh sẽ miễn thuế do Covid
03:38:00 | 20-11-2021

 

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân giảm bớt khó khăn do covid bằng việc miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh,  đối với các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thu nhập chịu thuế, như Doanh nghiệp được thành lập theo quy định; Đối tượng được thành lập theo Luật Hợp tác xã; Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quy định; Các đối tượng khác được thành lập theo quy định khi điều hành hoạt động kinh doanh tạo thu nhập. Quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo đó, sẽ giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp quy định trên có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019. Đặc biệt là không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

Sẽ được miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, hình thức khai thuế, nộp thuế, có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021. Nhưng các hộ hoặc cá nhân kinh doanh phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thông báo trong năm 2021 của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến dịch Covid-19, trong đó có nội dung dừng hoặc ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với một hoặc nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn bao gồm cả việc phong tỏa, cách ly xã hội một hoặc nhiều khu vực trên địa bàn để ban hành Danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021. Các trường hợp đã nộp số thuế phát sinh phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 thì sẽ được cơ quan thuế xử lý bù trừ số tiền thuế nộp thừa với các khoản nợ hoặc khoản phát sinh của các kỳ tiếp theo và xử lý hoàn nộp thừa (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Còn việc giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với hàng hóa, dịch vụ: vận tải, dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Với mức giảm được quy định là Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định trên và doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định.

Ngoài ra Nghị định cũng quy định việc miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247