Em vui vào năm học
06:50:00 | 05-10-2021

Nhân ngày khai trường 05-9-2021

Em vui vào năm học

Bước vào năm học này

Hình thức phải đổi thay

Dạy - Học qua trực tuyến

Vừa mới lại vừa hay

Trong dịch bệnh Covid

Để bảo đảm an toàn

Phòng chống dịch tràn lan

Không tập trung tới lớp

Thầy truyền đạt kiến thức

Em tiếp thu lại bài

Truyền trực tuyến qua đài

Vẫn đủ đầy – hấp dẫn

Tự tạo niềm hưng phấn

Rồi sẽ cũng quen dần

Quyết chăm chỉ chuyên cần

Sẽ hoàn thành năm học

Em chân thành cầu chúc

Thầy, bạn Thành phố ta

Cùng tất cả gần xa

Thành công chương trình mới./.

Thơ: Trọng Chu, BBT