Vũng Tàu chiến thắng
08:03:00 | 05-10-2021

Vũng Tàu chiến thắng

 

Qua hơn hai tháng

Covid hoành hành

Vũng Tàu rất nhanh

Chặn ngay lây nhiễm

Toàn dân đoàn kết

Trên dưới đồng lòng

Cảnh giác đề phòng

Quyết tâm chống dịch

Cùng chung mục đích

Dập dịch cho nhanh

Giữ vững “vùng xanh”

Sống “bình thường mới”

Toàn dân phấn khởi

Thực hiện “5K”

Đi ra khỏi nhà

Khi thật cần thiết

Khẩu trang bịt kín

“2 mét” cự ly

“Xét nghiệm” duy trì

Đúng theo hướng dẫn

Ra ngoài cẩn thận

Tránh tập trung đông

Ý thức cộng đồng

Đề cao trên hết

Chờ ngày tổng kết

Sẽ đến nay mai

Rạng rỡ tương lai

Vũng Tàu chiến thắng./.

Thơ: Trọng Chu