Người lao động có đóng bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19 sẽ được trợ cấp từ 1,8 triệu đến 3,3 triệu
10:02:00 | 14-10-2021

Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiu mặt của đời sng xã hội, ảnh hưng lớn đến việc làm, đời sng, thu nhập ca người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bi đại dịch COVID-19 từ Qubảo hiểm thất nghiệp tại Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động.

 

Tuyên truyền rộng khắp các chế độ liên quan đến NQ 116/NQ-CP

 

Theo đó, hỗ trợ bằng tiền cho các đối tượng là người lao động (NLĐ) tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại thời điểm ngày 30/9/2021, nhưng không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên; Người lao động đã dừng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

 

Mức hỗ trợ dựa trên thời gian đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người; Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người; Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người; Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người; Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người; Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

 

Trình tự và thủ tục thực hiện đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động gửi cho người sử dụng lao động xem xét giải quyết, thời gian thực hiện hồ sơ là 15 ngày làm việc; và Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc huyện nơi người lao động có nhu cầu hỗ trợ, thời hạn làm việc là 10 ngày. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

 

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

 

Tin: Kim Nguyễn, BBT