Sẽ tổ chức cưỡng chế 22 trường hợp công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn Phường 11
03:14:00 | 28-11-2021

UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 9524/KH-UBND ngày 26/11/2021 về việc thi hành các Quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do có hành vi vi phạm hành chính gây ra trong lĩnh vực đất đai và xây dựng tại Phường 11.

Một công trình xây dựng sẽ bị cưỡng chế theo kế hoạch của UBND Thành phố

Theo đó Kế hoạch sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ 22 công trình, vật kiến trúc hiện có trên đất vi phạm để trả lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời gian tổ chức cưỡng chế sẽ thực hiện từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2021.

Một công trình vi phạm tự gắn biển số nhà sẽ bị cưỡng chế theo kế hoạch

Việc tổ chức cưỡng chế nhằm đảm bảo tính thực thi của pháp luật khi người vi phạm hành chính không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang có hiệu lực pháp luật. Thông qua việc xử lý này, từng bước nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành pháp luật; đảm bảo quyền và lợi ích chung, hạn chế ngăn ngừa các hành vi vi phạm hành chính gây ra.

Đoàn vận động của UBND Phường 11 trước khi thực hiện cưỡng chế theo kế hoạch

Kế hoạch cũng phân công các lực lượng thuộc Thành phố phối hợp thực hiện với yêu cầu đảm bảo an toàn về con người và phương tiện, vật dụng, tài sản trong quá trình tổ chức cưỡng chế. Trước khi tổ chức cưỡng chế sẽ thực hiện vận động các trường hợp vi phạm tự tháo dỡ công trình vi phạm từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2021./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT