Phường 3 tổ chức kỳ họp thứ Ba HĐND khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
02:04:00 | 13-01-2022

Phường 3 tổ chức kỳ họp thứ Ba HĐND khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 08/01, Hội đồng nhân dân Phường 3 khoá VI, tổ chức kỳ họp lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022; đồng thời quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo chức năng, nhiệm vụ của HĐND phường. Tham dự hội nghị Bà Trần Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 3, và các đại biểu HĐND Phường 3 cùng tham dự hội nghị.

Theo báo cáo năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 nên tình hình phát triển kinh tế xã hội Phường gặp nhiều khó khăn. Thích nghi với từng giai đoạn phòng chống dịch, Phường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển KT – XH, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác thu ngân sách đạt 38.796.148.000 đồng, lũy kế đạt 382,83%. Đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm, đúng quy định. Thu thuế ước đạt 11,5 tỷ, lũy kế đạt 83% kế hoạch năm .     Phường được công nhận phường giữ vững Phường văn minh đô thị giai đoạn 2015-2020. Công tác giáo dục trên địa bàn được quan tâm, chú trọng; Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện có hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid được thực hiện theo đúng tinh thần, đảm bảo không chủ trương chung của Thành phố, không để lây lan dịch trên địa bàn. Quốc phòng, an ninh ổn định trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững.

 

Trần Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 3

phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND phường đã thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – trật tự và quân sự địa phương năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và quân sự địa phương năm 2022. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Phường năm 2021 và các giải pháp thu, chi ngân sách năm 2022. Báo cáo về tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính; Công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021 của UBND.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng tiến hành thảo luận thông qua các Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2022; Tờ trình về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 của Phường và Thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân phường và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; Qua đó kỳ họp cũng đã thống nhất cao thông qua các dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND Phường 3 năm 2022; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và quân sự địa phương năm 2022; Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022./.

Tin, ảnh: Thủy Lê, BBT