Tổ chức công bố, công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu
02:05:00 | 19-03-2022

Tổ chức công bố, công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu

- Văn bản số 527/QLĐT-QHKT ngày 18/3/2022. Xem tại đây

- Kế hoạch số 10011/KH-UBND ngày 10/12/2021. Xem tại đây

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch cấp điện. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Xem tại đây