Phường 10 tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
01:04:00 | 24-05-2022

Phường 10 tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Đoàn Thanh niên Phường 10 tổ chức trưng bày hơn 100 cuốn về tư liệu, sách và hình ảnh về Bác: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, “Theo chân Bác đi chiến dịch”, “Bác Hồ tấm gương đạo đức sáng ngời” từ ngày 15/5/2022 đến hết ngày 25/5/2022 tại UBND phường 10.

 

Cán bộ phường và nhân dân khu phố quyết tâm thực hiện, đoàn kết và phát triển.

Thông qua hoạt động nhằm lan tỏa tới đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân những ấn phẩm hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu sâu sắc công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm ra con đường cứu nước của Người; vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, qua đó góp phần quan trọng khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2022./.

                                                                         Tin, ảnh: Phan Huế, BBT