Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
06:56:00 | 26-05-2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Thực hiện Công văn số 2390/SYT-NV ngày 18/5/2022 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4); Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19 cho những người đã được tiêm chủng trong cộng đồng, ngày 23/5/2022, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 4316/UBND-YT về việc Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thứ nhất: Giao Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố khẩn trương, rà soát lập danh sách cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị mình có nhu cầu tiêm mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng Covid-19; Theo chức năng, nhiệm vụ, ngành, lĩnh vực quản lý tiến hành rà soát, thống kê danh sách, số lượng người có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 (bao gồm người thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ... trên địa bàn quản lý) để phục vụ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

 

(Các em học sinh Trường THCS Võ Trường Toản,

thành phố Vũng Tàu trong đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19)

Thứ 2: Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố thông báo tới các trường học trên địa bàn quản lý thời gian, địa điểm tổ chức tiêm vét vắc xin phòng Covid -19 cho trẻ đủ điều kiện tiêm mà chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều cơ bản; Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của tiêm vắc xin phòng covid-19 và tính an toàn của vắc xin thay đổi nhận thức và vận động cha mẹ, người giám hộ đồng thuận đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ.

Thứ 3: Giao Chủ tịch UBND các phường, xã tăng cường vả quyết liệt hơn nữa việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt các trường hợp mắc Covid -19 đã khỏi đủ điều kiện tiêm chủng; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người chưa đồng thuận tiêm chủng tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất; đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022; Chủ động rà soát, lập danh sách, báo cáo số lượng cụ thể người cần tiêm vắc xin mũi 4 cho các đối tượng: Người từ 50 tuổi trở lên; Người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch; Người đã tiêm 3 mũi nhưng miễn dịch vẫn không đủ; Người cơ nguy cơ cao phơi nhiễm Covid -19 (như người làm trong các cơ sở Y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; công nhân làm việc ở khu tập trung đông người,...); Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện mà chưa tiêm, đảm bảo an toàn hiệu quả. Tích cực truyền thông về lợi ích của tiêm vắc xin phòng covid-19 và tính an toàn của vắc xin thay đổi nhận thức và vận động cha mẹ, người giám hộ đồng thuận đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ; Theo dõi các ca mắc Covid -19 chưa đủ điều kiện tiêm, cập nhật danh sách và thông báo cho đối tượng tiêm khi đủ điều kiện.

Thứ 4: Đề nghị Trung tâm Y tế Vietsovpetro rà soát, lập danh sách đối tương cần tiêm mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng Covid-19 của cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị và của Liên doanh dầu khí Vietsovpetro, đồng thời có kế hoạch phối hợp với thành phố Vũng Tàu triển khai tổ chức công tác tiêm vắc xin cho các đối tượng trên.

Thứ 5: Đề ngh Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I (Công ty IZICO) tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị thi công tại dự án Hóa dầu Long Sơn và Khu công nghiệp Đông Xuyên đủ điều kiện tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều cơ bản; Tăng cường tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin phòng covid-19 và tính an toàn của vắc xin, vận động người lao động tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ.

Thứ 6: Đề nghị Hiệu trưởng các Trường Phổ thông trung học, Giám đốc Trung tâm GDTX Thành phố chủ động rà soát, tổng hợp, lập danh sách các em học sinh từ 15 tuổi đến 18 tuổi đang học tại trường, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh đảm bảo an toàn, hiệu quả./.

                                                                             Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT