Báo chí luôn phát huy vai trò thông tin tuyên truyền, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân
11:21:00 | 20-06-2022

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)

Báo chí luôn phát huy vai trò thông tin tuyên truyền, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

------------

 

Trong xã hội hiện đại, công tác truyền thông, báo chí ngày càng thể hiện vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng. Truyền thông đã và đang đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội, là một trong những yếu tố góp phần vào thành công của các sự kiện trọng đại của đất nước. Đảng ta luôn coi trọng công tác truyền thông, báo chí, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và có tính chất mở đường về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng cách mạng, nền tảng chính trị của Đảng, nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần đưa đường lối đổi mới của Đảng đi vào cuộc sống, mở rộng dân chủ, khơi dậy sáng tạo của mọi ngành, mọi địa phương, các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc.

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu cùng đoàn công tác thăm văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Vũng Tàu nhân ngày Báo chí 21/6 (ảnh: Trần Việt)

 

Ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên, cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút, kiêm viết báo đã phát hành ra số đầu tiên. Đã 97 năm trôi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí nước ta đã luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Trong suốt chiều dài lịch sử, báo chí luôn đóng góp tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới”. Do đó, các loại hình báo chí như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ở mỗi loại hình đã và đang thực hiện chức năng khơi nguồn và định hướng dư luận xã hội đúng đắn, động viên các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tích cực đấu tranh chống lại những biểu hiện, hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật. Qua đó ngăn chặn những hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những tiêu cực trong đời sống xã hội làm cản trở sự phát triển công cuộc đổi mới và hình thành, hoàn thiện lối sống tích cực trong đời sống xã hội.

 

Báo chí cách mạng là công cụ sắc bén góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, báo chí nước nhà đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đưa tin đầy đủ, kịp thời về tình hình trong nước và quốc tế; phản ánh mọi mặt đời sống xã hội; phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay; biểu dương gương người tốt, việc tốt; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực; góp phần tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ chủ quyền quốc gia, tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh và phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống. Qua đó cùng tạo sự đồng thuận để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Mỗi tác phẩm báo chí đã mang hơi thở của cuộc sống, vì vậy, với trách nhiệm của mình, đội ngũ những người làm báo trở thành “nhịp cầu nối” quan trọng để chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tế cuộc sống đến gần người dân, đồng bào các dân tộc; phản ánh cách làm hay, sáng tạo của các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, các mô hình kinh tế hiệu quả. Chủ động khai thác, tuyên truyền, phản ánh đậm nét công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

 

Thực tế cho thấy, những năm qua, khi mà đại dịch Covid-19 đã và đang có diễn biến phức tạp. Có mặt tại những điểm nóng về dịch bệnh, báo chí đã kịp thời phản ánh thực tế tình hình dịch bệnh Covid 19 ở Việt Nam và thế giới. Tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước, của BCĐ Quốc gia về phòng chống dịch bệnh góp phần khích lệ, tinh thần vượt khó, động viên kịp thời hoạt động có ích, những tấm gương trong xã hội cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thời gian qua, báo chí luôn là lực lượng tiên phong, vào cuộc mạnh mẽ; chung sức, đồng lòng cùng cả nước trong công tác phòng, chống dịch. Báo chí đã dẫn dắt, định hướng dư luận, lên án mạnh mẽ những hành vi sai trái, dẹp bỏ tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận xã hội; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch… để các lực lượng trên tuyến đầu yên tâm dành thời gian, sức lực cho công tác phòng, chống đại dịch. Ðồng thời, báo chí đã tuyên truyền giúp người dân hiểu, đặt niềm tin vào đội ngũ nhân viên y tế, vào Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống dịch.

 

Ông Hà Minh Hoàng, 72 tuổi - Nguyên phóng viên báo Bà Rịa-Vũng Tàu (nay đã nghỉ hưu, thường trú tại phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu) cho biết: “Sau những năm công tác trong ngành báo chí, tôi thấy báo chí Việt Nam là hệ thống truyền thông thể hiện bản chất của báo chí cách mạng, đem lại thông tin chính xác, chuẩn mực nhưng mà kịp thời, phân tích đúng, giải quyết những vấn đề cụ thể để dân nắm được tình hình, nhất là những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Có thể nói, đây là mặt trận đóng vai trò hết sức quan trọng để định hướng dư luận xã hội, phản ánh thực tiễn xã hội, phê phán những cái sai sót trong xã hội và tuyên dương những cá nhân, tổ chức làm việc tốt, những hình ảnh người dân tham gia với tinh thần, trách nhiệm ko cần phải nêu tên. Hoạt động của ngành nghề khác có thể tạm dừng, nhưng dòng tin tức của báo chí thì luôn luôn phải chảy mãi với thời cuộc”.

 

Hôm nay đây, quá trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời đại bùng nổ thông tin, báo chí cách mạng Việt Nam đã kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Báo chí nước ta đã đi sâu vào thực tiễn đời sống, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các mô hình kinh tế mới, cách làm ăn mới, nhân tố mới, người tốt, việc tốt. Qua đó, đã thể hiện rõ quan điểm bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, tuyên truyền cổ vũ toàn dân phát huy có chọn lọc nền văn hóa tiên tiến của các nước trên thế giới, góp phần nâng cao dân trí, ngăn chặn văn hóa xấu len lỏi vào Việt Nam. Báo chí đã tổ chức, khơi dậy và biến nhiều hoạt động xã hội từ thiện trở thành phong trào của toàn xã hội.

 

Có thể thấy, báo chí đóng góp tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Báo chí Cách mạng Việt Nam đã tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Trở thành vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích của nhân dân. Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 hằng năm không đơn thuần là ngày kỷ niệm mà còn là dip để những người làm báo cùng nhìn lại những thành tựu để thêm tự hào, vững niềm tin để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng ôn lại truyền thống lịch sử, tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày kỷ niệm đặc biệt này./.

                                                                                       

Bài: Lê Ngân, BBT