Phường 1 hoàn thành việc tổ chức bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2027
04:10:00 | 22-06-2022

Thực hiện Kế hoạch liên tịch của UBND và UBMTTQ Việt Nam Phường 1, vào ngày 19 tháng 06 năm 2022 tất cả các khu phố trong phường đều tiến hành tổ chức bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2027 . Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo của UBND phường và sự hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường, các Chi bộ của 04 khu phố đã lãnh đạo công tác bầu cử, chỉ đạo cho Ban Công tác Mặt trận họp và dự kiến danh sách người ứng cử và ấn định danh sách bầu Trưởng khu phố. Đề nghị UBND phường ra quyết định thành lập tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và những người ứng cử Trưởng khu phố theo quy định. Tổ chức hướng dẫn cho các thành viên tổ bầu cử về quy trình, thể lệ bầu Trưởng khu phố, trang trí điểm bầu cử v.v…. mọi công việc  đã được hoàn tất theo đúng thời gian quy định.

 

Sáng ngày 19/6 các khu phố tổ chức khai mạc bầu cử. Toàn phường có 1495 cử tri đại diện cho các hộ dân lần lượt bỏ phiếu. Không khí ngày bầu cử tại các khu phố được tiến hành nghiêm túc, trật tự và phấn khởi của cử tri đại diện hộ gia đình trong phường, các Tổ bầu cử thực hiện đúng theo quy trình được hướng dẫn.

 

Cử tri Khu phố 2 bỏ phiếu bầu Trưởng Khu phố nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Đến 10 giờ 45 phút sáng cùng ngày toàn bộ số cử tri đã bỏ phiếu xong là đơn vị bầu cử hoàn thành sớm nhất trong toàn thành phố Vũng Tàu. Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu kết quả 04 khu phố đã bầu ra được 04 vị trúng cử Trưởng khu phố với số phiếu tín nhiệm cao: Ông Trịnh Văn Thể trúng cử Trưởng Khu phố 1 với số phiếu 234/300 phiếu hợp lệ đạt tỷ lệ 78%. Ông Phạm Mạnh Cường trúng cử Trưởng Khu phố 2 với số phiếu 315/380 phiếu hợp lệ đạt tỷ lệ 82,9%. Ông Trần Nhân Kiệt trúng cử Trưởng Khu phố 3 với số phiếu 305/379 phiếu hợp lệ đạt tỷ lệ 80,47% và Ông Đỗ Văn Canh trúng cử Trưởng Khu phố 4 với số phiếu 289/436 phiếu hợp lệ đạt tỷ lệ 66,28%.

 

Công tác bầu cử Trưởng khu phố trong toàn Phường đã thành công tốt đẹp trong sự vui mừng và phấn khởi của cán bộ và Nhân dân trong phường./.

                                                                  

Tin, ảnh: Nguyễn Minh, BBT