Kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022
10:22:00 | 21-07-2022

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022 (kèm theo Quyết định số 9741/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của UBND thành phố Vũng Tàu_tải tại đây)

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển (kèm theo phụ lục_tải tại đây) được thông báo công khai trên:

+ Trụ sở UBND thành phố Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

+ Trụ sở UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nơi có thí sinh đăng ký xét tuyển.

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2022 được biết