Phê duyệt Nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch  phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ
11:07:00 | 15-09-2022

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa phê duyệt hiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ tại thành phố Vũng Tàu với một số các chỉ tiêu chính tại Quyết định 2756/QĐ-UBND ngày 07/9/2022.

Theo đó vị trí, phạm vi ranh giới gồm: khu vực Núi Lớn thuộc địa phận các Phường: 1, 4, 5 và phường Thắng Nhì; ranh giới được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp biển – Khu Sao Mai và khu dân cư Phường 5 (dọc theo đường Trần Phú và giáp với đường Nguyễn An Ninh; Phía Đông giáp Khu dân cư Phường 7 và phường Thắng Nhì (dọc theo đường Lê Lợi và đường Lê Ngọc Hân); Phía Nam giáp biển – Khu Bãi Trước và Khu dân cư Phường 1; Phường 4 (dọc theo đường Trần Phú và đường Lê Ngọc Hân); Phía Tây giáp: Biển – Khu Bãi Dâu tức dọc theo trục đường Trần Phú và giáp với đường Quang Trung.

Khu vực Núi Nhỏ thuộc địa phận Phường 2; ranh giới được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp biển – Khu công viên Bãi Trước và Khu dân cư Phường 1, dọc theo các tuyến đường Quang Trung - Trương Công Định - Phan Bội Châu và đường Đinh Tiên Hoàng; Phía Đông giáp biển – Bãi Sau và Khu dân cư Phường 2 tức dọc theo đường Phan Chu Trinh và trục đường Thùy Vân - Hạ Long đoạn qua mũi Nghinh Phong); Phía Nam giáp biển – Mũi Nghinh Phong và Khu Ô Cấp, dọc theo tuyến đường Hạ Long; Phía Tây giáp biển – Bãi Dứa và khu Ô Cấp ddọc theo trục đường Hạ Long - Quang Trung.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ, TPVT

Đối với quy mô diện tích theo quy hoạch được duyệt khoảng 784 ha, quy mô điều chỉnh tổng thể quy hoạch khoảng 834 ha (tăng 50 ha) trong đó: Núi Lớn với diện tích theo quy hoạch được duyệt khoảng 597 ha, điều chỉnh thành 613 ha (tăng khoảng 16 ha), lý do: cập nhật thêm các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương; Còn Núi Nhỏ với diện tích theo quy hoạch được duyệt khoảng 187 ha, điều chỉnh thành 221 ha (tăng khoảng 34 ha), lý do: cập nhật khu đất đấu giá tại khu vực Mũi Nghinh Phong. Theo quyết định thì quy mô dân số dự kiến khoảng 32.000 ÷ 36.000 người bao gồm cả dân số quy đổi (Trong đó dân số đô thị tại chỗ 26.000 ÷ 28.000 người và dân số đô thị quy đổi từ khách du lịch lưu trú không thường xuyên khoảng 6.000 ÷ 8.000 người).

Tính chất của khu vực quy hoạch: Khu công viên rừng; dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí; khu dân cư và công trình công cộng khác thuộc đô thị Vũng Tàu.

Cơ cấu sử dụng đất thì dự kiến tỉ lệ các loại đất theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến 2035 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh năm 2019: gồm Đất xây dựng đô thị 834 ha, trong đó: Đất dân dụng khoảng 309,6 ha; Đất ngoài dân dụng và đất khác khoảng 524,4 ha.

Đối với tiến độ thực hiện phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch là Quý III năm 2022. Thời gian hoàn thành đồ án 09 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn theo quy định. Thời gian phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch là Quý IV năm 2023./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT