Giữ mãi Vũng Tàu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”
06:41:00 | 19-09-2022

Giữ mãi Vũng Tàu Thành phố du lịch sạch ASEAN

Đoàn thanh niên đổi rác thải nhựa lấy cây xanh

Bao tháng ngày toàn dân cùng thực hiện

Giữ gìn cho Xanh - Sạch - Đẹp địa bàn

Vũng Tàu - “Thành phố du lịch sạch ASEAN

Niềm vinh hạnh mọi người đều mong đợi

Hai lần liên tiếp toàn dân vui phấn khởi

Vũng Tàu là “Thành phố du lịch sạch ASEAN

Nguồn động viên cho tất cả vươn lên

Quyết giữ vững danh hiệu luôn sáng mãi

 

Thu dọn sạch, phân loại nguồn rác thải

Đổi cho Đoàn đem lại những cây xanh

Tạo dựng nên môi trường sống trong lành

Thành phố du lịch sạch ASEAN” – Nơi đáng sống./.

Thơ: Trọng Chu, BBT