Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn năm 2022
10:52:00 | 19-09-2022

Nhằm phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch cũng như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và tuân thủ các quy định đảm bảo an ninh trật tự trong ngành du lịch cũng như tăng cường công tác phòng ngừa, kéo giảm các loại tội phạm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, công bằng. Qua đó cũng nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Du lịch; thực hiện tốt công tác phòng, chống các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: đăng ký thuế và kê khai thuế…cũng như các hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch và an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. UBND Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 06/9/2022 về tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022.

 

Theo đó, việc tổ chức triển khai phổ biến tuyên truyền pháp luật phải đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả bám sát bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm; cũng như xác định cụ thể trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động của cơ quan quản lý nhà nước là Sở Du lịch, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai phổ biến tuyên truyền pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ của đội ngũ công chức làm công tác du lịch; cũng như bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Du lịch, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức hội nghị; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Với thời gian dự kiến 01 ngày trong Quý 3 năm 2022 tại Vũng Tàu do Sở Du lịch chủ trì hội nghị và các cơ quan phối hợp là Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh. Đối tượng tham dự sẽ là UBND thành phố, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch; Cán bộ, công chức phụ trách công tác du lịch tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn và đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, hộ cá nhân kinh doanh lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, người dân, CBCC, VC và người lao động thuộc ngành du lịch.

 

Các lớp tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch sẽ được tiếp tục triển khai nhằm hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thực hiện và chấp hành đầy đủ các quy định trong hoạt động kinh doanh

Các nội dung Hội nghị tập trung sẽ là các văn bản của Trung ương, Tỉnh có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch như: Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017; Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP  ngày 21/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Văn bản hợp nhất số 363/VBHN-BVHTTDL ngày 08/02/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2021 quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch; Các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

 

Bên cạnh đó Hội nghị cũng sẽ phổ biến các quy định pháp luật về Phòng cháy chữa cháy, ANTT, công tác phòng, chống tội phạm, ma túy; các thủ đoạn hoạt động lợi dụng địa bàn du lịch để mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, bán hàng đa cấp, giao dịch tiền ảo, cờ bạc online, các tệ nạn mại dâm…Phổ biến và triển khai hệ thống lưu trú trực tuyến; Quy định của pháp luật về công tác xuất nhập cảnh: Khai báo tạm trú, lưu trú người nước ngoài; Âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng lợi dụng du lịch để hoạt động: truyền đạo trái phép; thu thập tin tức tình báo; tụ tập đông người biểu tình, khủng bố…

 

Đồng thời Hội nghị cũng sẽ phổ biến các quy định pháp luật về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch./.

 

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT