Cầu mong thế giới hòa bình
09:14:00 | 20-09-2022

Nhân ngày Quốc tế hòa bình 21-9

Cầu mong thế giới hòa bình

----------

Nhân Ngày Quốc tế hòa bình

Cầu mong trái đất chúng mình bình yên

Cùng nhau phát triển đi lên

Mọi người no đủ, ấm êm nghĩa tình

 

Đừng gây mâu thuẫn, chiến tranh

Chết người, hại của, an ninh suy tàn

Cuộc sống không được bình an

Suy giảm kinh tế, gian nan mọi bề

 

21 tháng 9 đã về

Toàn dân đoàn kết hướng về ngày mai

Hòa bình củng cố lâu dài

 Xây dựng cuộc sống tương lai vững bền

 

Đại đồng - Thế giới bình yên

Mỗi người trách nhiệm góp thêm sức mình

Cầu mong thế giới hòa bình

Nhân loại được sống thanh bình, yên vui./.

Thơ: Trọng Chu, BBT