Hội đồng Nhân dân tăng cường làm việc ở cơ sở để có những giải pháp giải quyết bức xúc của cử tri
09:29:00 | 20-09-2022

Đó là một trong các nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân (HĐND) được đặt ra tại Nghị quyết số 12-NQ/TU  ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Nghị quyết 12)

 

Thực tế cho thấy trong nhiều năm qua, người dân tiếp xúc trực tiếp với cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương thông các buổi tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND, tại đây cử tri có dịp bày tỏ những bức xúc của mình hơn là đóng góp cho các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương và đây được xem là hoạt động chủ yếu với cử tri của HĐND và đại biểu HĐND. Với 427 đại biểu HĐND, trong đó 35 đại biểu HĐND Thành phố, 392 đại biểu HĐND phường, xã trên gần 400 ngàn người dân của một Thành phố sôi động như Vũng Tàu, thì tỷ lệ đại biểu dân cử vẫn còn khiêm tốn. Ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cho rằng trong thời gian qua HĐND các cấp có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó việc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND đã góp phần quan trọng trong giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri. Tuy nhiên, hoạt động HĐND vẫn còn một số hạn chế đó là một số đại biểu HĐND thiếu thông tin, chưa tích cực nghiên cứu, nắm bắt kịp thời tình hình của địa phương và các quy định pháp luật mới; thành phần cử tri tham dự các buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND chủ yếu là cán bộ phường, xã, khu phố, thôn cho nên chất lượng một số buổi tiếp xúc cử tri chưa cao, Kế hoạch 149/KH-HĐND của HĐND Thành phố triển khai Nghị quyết 12 của BTV Thành ủy, trong đó nhiệm vụ cụ thể của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và của các cơ quan phối hợp, ông Dũng cho biết thêm.

HĐND Thành phố tổ chức Kỳ họp thứ Năm (khóa VII) nhiệm kỳ 2021-2026

Phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của HĐND xây dựng chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Nâng cao năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND trong tổ chức Kỳ họp, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; trong giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đề xuất giải pháp xử lý đơn thư khiếu nạn, tố cáo, là mục tiêu mà Nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra.

 

Đề cập đến việc giải quyết các bức xúc của cử tri tại cơ sở, bà Cấn Thị Thu, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thắng Tam thì cho rằng, lịch tổ chức tiếp công dân được HĐND phường bố trí thường kỳ vào ngày 20 hàng tháng tại cơ quan. Tuy nhiên các bức xúc, các kiến nghị của người dân không thông qua việc tiếp dân theo lịch mà chủ yếu thông qua các Tổ đại biểu HĐND, phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo phường, bà Thu cũng cho biết thêm phường Thắng Tam có những sự vụ người dân bức xúc, tuy nhiên các bức xúc đó HĐND phường đã hướng dẫn người dân thực hiện quyền công dân theo đúng quy định của pháp luật, nhưng người dân thường không thực hiện mà đòi hỏi quyền lợi theo kiểu riêng, nên địa phương thường gặp khó khăn về thời gian để giải thích, thuyết phục. Ông Trần Văn Như, cử tri Phường 2 thì cho rằng việc phản ánh của người dân thường thông qua tổ dân cư, khu phố sau đó tập hợp chuyển phường xử lý, tuy nhiên có nhiều sự vụ gây bức xúc cho người dân cần phải giải quyết ngay, trong khi lịch tiếp dân của HĐND theo định kỳ cho nên người dân không chờ mà đến trực tiếp hoặc gửi đơn đến HĐND, UBND phường, do vậy việc giải quyết các bức xúc, kiến nghị của người dân kịp thời, không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau để người dân chờ đợi.

 

Cử tri phường Thắng Tam tiếp xúc với Tổ Đại biểu số 2, HĐND Thành phố

Để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND cấp Thành phố, phường, xã cần thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được quy định và không ngừng nâng cao hoạt động của tổ chức dân cử để hoàn thành nhiệm vụ mà cử tri giao cho./.

 

Bài, ảnh: Trần Việt, BBT