Kinh tế xã hội Vũng Tàu 9 tháng đầu năm tăng trưởng khả quan
09:14:00 | 25-09-2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022 tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đã kiểm soát tốt, vì vậy các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội đã thực sự khởi sắc trong bức tranh kinh tế - xã hội chung; các hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải, giá trị sản xuất công nghiệp, nông – ngư nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2022 có sự phục hồi nhanh chóng và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021; nhu cầu người dân sử dụng các sản phẩm cũng như các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí tăng mạnh; thu ngân sách trên địa bàn có nhiều khởi sắc, 9 tháng đầu năm đã đạt và vượt dự toán tỉnh giao. Đặc biệt là du lịch đang phục hồi và trở lại mạnh mẽ sau ảnh hưởng của dịch bệnh, đây là tín hiệu lạc quan, tạo động lực để ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố lấy đà tăng trưởng như trước khi có dịch xuất hiện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, đời sống người dân được nâng cao. Các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai tích cực, hiệu quả; đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đó là một trong những điểm nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2022 của thành phố Vũng Tàu.  

Theo đó, về du lịch, thương mại, dịch vụ, vận tải, nông - lâm – ngư nghiệp và công nghiệp đã có những bước đột phá, nổi bật như doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng đầu năm ước đạt 5.593 tỷ đồng, đạt 85,64% kế hoạch, tăng 86,5% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 27.158 tỷ đồng, đạt 88,10% kế hoạch, tăng 47,48% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi ước đạt 7.331, đạt 74,81% kế hoạch, tăng 82,68% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 26.405 tỷ đồng, đạt 81,65% kế hoạch, tăng 42,47% so với cùng kỳ. Giá trị ngành nông nghiệp ước đạt 20 tỷ đồng, đạt 76,92% kế hoạch, tăng 11,11% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp ước đạt 9.513 tỷ đồng, đạt 81,31% kế hoạch, tăng 38,84% so với cùng kỳ. Sản lượng hải sản khai thác ước đạt 174.752 tấn, đạt 75,95% kế hoạch, tăng 20,41% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 5.363 tấn, đạt 89,25% so với kế hoạch, tăng 33,34% so với cùng kỳ năm 2021.

Kinh tế phục hồi, các công trình xây dựng thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ

Đối với công tác thu, chi ngân sách ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 đạt 4.354,454 tỷ đồng, đạt 116% so dự toán tỉnh giao, bằng 103% dự toán thành phố xây dựng. Trong đó, ước thực hiện thu thuế lũy kế là 3.633,879 tỷ đồng, đạt 100% so dự toán. Chi ngân sách ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 đạt 1.706,828 tỷ đồng đạt 92 % so với tỉnh giao, bằng 73% dự toán thành phố xây dựng

Còn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong 9 tháng quam Vũng Tàu đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 128 đợt đối với 865 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi với tổng diện tích 975.371,3 m2 tại các dự án trên địa bàn thành phố Vũng Tàu với tổng số tiền 771.274.915.470 đồng. Tại Hội nghị sơ kết, đánh giá 9 tháng đầu năm ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND Thành phố nêu quyết tâm chung “Vũng Tàu thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, xử lý hồ sơ xây dựng trái phép về đất đai, đặc biệt là thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng công trình;”

Chất lượng cuộc sống người dân được quan tâm, cải thiện, nâng cao và hài lòng

Bên cạnh đó đầu tư nước ngoài thì hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 83 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 10.557 triệu USD, ước giải ngân đến 15/9/2022 đạt 4.564 triệu USD, tỷ lệ giải ngân đạt 43,23% tổng số vốn đăng ký. Và thành phố có 94 dự án đầu tư bằng nguồn vốn trong nước, với tổng vốn đăng ký 56.084 tỷ đồng, ước giải ngân đến 15/9/2022 đạt 37.702 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 67,22% tổng số vốn đăng ký.

Đối với  việc đầu tư các dự án trọng điểm Thành phố đã phối hợp với các Sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và bồi thường giải phóng mặt bằng: Công viên Bàu Sen; Khu Công viên Văn hóa - Đô thị mới Bàu Trũng; Nạo vét kênh Bến Đình; Chỉnh trang trục đường Thùy Vân và khu vực Bãi Sau; Hạ tầng kỹ thuật khu Tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng; Đường Long Sơn - Cái Mép; Khu đô thị Gò Găng; Khu đô thị Hải Đăng; Khu vực Mũi Nghinh Phong; Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu,...

Khách du lịch hào hứng với các loại hình tham quan làng bè, tự tay chọn lựa hải sản mình yêu thích

Bên cạnh đó thì công tác quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường luôn được quan tân, tiếp tục thực hiện công tác cắm mốc giới thuộc đồ án Cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đã tổ chức công bố, công khai 03 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000: Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu; Khu đô thị Cù lao Bến Đình, thành phố Vũng Tàu; Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu. Trình UBND tỉnh phê duyệt 03 đồ án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Bắc Phước Thắng; Khu vực Bãi Sau; đảo Long Sơn. Đã trình Sở Xây dựng thẩm định 02 đồ án: Đảo Gò Găng; khu Công viên văn hóa đô thị mới Bàu Trũng. Tiếp tục chỉnh sửa đồ án để trình lại Sở Xây dựng thẩm định 01 đồ án: Khu đô thị Nam Vũng Tàu. Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh và lập mới 01 đồ án: Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 núi Lớn – núi Nhỏ.

Thành phố đã hoàn thiện và trình phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường Thống Nhất sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Nam Vũng Tàu được duyệt; Khu dân cư số 1 và Khu dân cư số 2 Long Sơn sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Nam Vũng Tàu và Quy hoạch phân khu Đảo Long Sơn được phê duyệt. Tiếp tục chỉnh sửa để trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 trục đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu. Phối hợp với Sở Xây dựng xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Tái định cư Chí Linh, phường 10 (thuộc 58 ha) nay là Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh trang Phường 10; đã trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đối với đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực Bãi Trước thành phố Vũng Tàu được phê duyệt sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Nam Vũng Tàu được duyệt.

Bên cạnh các chỉ tiêu về kinh tế phát triển vượt bậc, phục hồi sau 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch thì Thành phố cũng luôn chú trọng đến các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống, chất lượng của nhân dân như tuyên dương lực lượng tuyến đầu, tổ chức, tôn giáo doanh nhân và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố. Thành phố khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 34.015 lượt hồ sơ của 639 doanh nghiệp với số tiền là 18.200.500.000 đồng; hồ sơ được phê duyệt là 33.075 lượt với số tiền 17.457.500.000 đồng. Đã thực hiện giải ngân đạt 100%. Tính đến thời điểm báo cáo, số người lao động thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần, hàng tháng và hỗ trợ học nghề là 3.324 người với tổng số tiền là 14.910.343.285 đồng. Tiếp tục thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19; giám sát các điểm tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi. Quan tâm và theo dõi, hướng dẫn xử lý dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng và dịch bệnh truyền nhiễm khác. Theo Trưởng các khu phố, phường xã thì hầu hết người dân trên địa bàn Thành phố đánh giá cao về công tác tuyên truyền, chăm lo đến cuộc sống người dân được nâng cao và hài lòng./.

Bài, ảnh: Việt Bách, BBT