Lịch công tác tuần từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022
01:22:00 | 26-09-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 26/9/2022 ĐẾN NGÀY 02/10/2022

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

26/9

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 06 giờ 30: Kiểm tra công tác tổ chức sát hạch xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2022 – 2023 (cấp tiểu học)

Đ/c Hương

P. GDĐT, P. NV

Theo KH của

HĐ xét tuyển VCGD năm học 2022-2023

Trường TH Nguyễn Thái Học

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác hộ đê phòng, chống lục bão

Đ/c Hương

P. KT

Theo KH

Thực địa

Đ/c Bình

Các đ/c: Đỉnh, Cần

- 07 giờ 30: Dự công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại tỉnh BR-VT

TTr. UBND

P.TP

Theo GM số 46/TM-STP ngày 21/9/2022 của Sở Tư pháp

Hội trường

Sở Tư pháp

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM số 955 ngày 23/9/2022

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh, Đỉnh

- 08 giờ 00: Làm việc với Sở Xây dựng

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo KH

Trụ sở

Sở Xây dựng

Đ/c Xuân

Đ/c

Khánh

Chiều

- 13 giờ 15: Kiểm tra công tác tổ chức sát hạch xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2022 – 2023 (cấp tiểu học)

Đ/c Hương

P.GDĐT, PNV

Theo KH của HĐ xét tuyển VCGD năm học 2022-2023

Trường TH Bùi Thị Xuân

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

Ban CHQS TPVT

Theo GM số 551 ngày 22/9/2022

của UBND TPVT

Hội trường BCH Quân sự TP

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 15 giờ 30: Dự họp báo cáo tiến độ thực hiện một số DA đầu tư công

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM số 959 ngày 26/9/2022

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh


 

Thứ Ba

27/9

Sáng

- 06 giờ 30: Kiểm tra công tác tổ chức sát hạch xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2022 – 2023 (cấp mầm non)

Đ/c Hương

P.GDĐT, PNV

Theo KH của HĐ xét tuyển VCGD năm học 2022-2023

Trường MN Thùy Vân

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

 

07 giờ 00: Kiểm tra công tác tổ chức sát hạch xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2022 – 2023 (cấp THCS)

Đ/c Hương

P.GDĐT, PNV

Theo KH của HĐ xét tuyển VCGD năm học 2022-2023

Trường THCS Trần Phú

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

 

- 08 giờ 00: Dự họp Tập thể UBND tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh (cả ngày):

1. Nghe báo cáo tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022;

2. Thông qua báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 16/4/2021 của Ban TVTU về quản lý Quy hoạch xây dựng và đất đai;

3. Dự thảo Chương trình hành động và Kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện NQ số 18 về Chính sách đất đai;

4. Dự thảo Chương trình hành động thực hiện NQ 20 về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

5. Vụ việc Huyndai Tân Phú

Đ/c Thuấn

P. TCKH, P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân, Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh, Thương, Khánh

 

- 08 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra kết quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

 

- 08 giờ 00: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng cập nhật thông tin trên mạng năm 2022 (Lớp thứ 1)

TTr. UBND

VP

Theo GM ngày 19/9/2022 của Ban Tuyên  giáo Thành ủy Vũng Tàu

Hội trường Khối vận

Đ/c Xuân

Đ/c Hiếu

 

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về các nội dung:

1. Xem xét hỗ trợ giao đất ở cho 16 trường hợp đang sử dụng đất bị thu hồi thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn II) và Đường Long Sơn - Cái Mép tại xã Long Sơn

2. Nghe các Đoàn giám sát (theo QĐ 1860-QĐ/TU, ngày 10/6/2022 của BTV Thành ủy) báo cáo kết quả giám sát.

3. UBND trình đề nghị bầu thành viên và miễn nhiệm thành viên UBND Thành phố khóa VII, NK 2021-2026

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Thuấn

P. TNMT, P. NV

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Các đ/c: Thương Phượng

 

- 14 giờ 00: Họp BCĐ Hè Thành phố chuẩn bị công tác tổng kết hoạt động hè năm 2022

Đ/c Hương

Thành đoàn

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

 

- 14 giờ 00: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng cập nhật thông tin trên mạng năm 2022 (Lớp thứ 2)

TTr. UBND

VP

Theo GM ngày 19/9/2022 của Ban Tuyên  giáo Thành ủy Vũng Tàu

Hội trường Khối vận

Đ/c Xuân

Đ/c Hiếu

 

- 18 giờ 30: Họp Tập thể UBND Thành phố cho ý kiến:

1. Đánh giá tác động việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

2. Cập nhật bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vũng Tàu – (Đợt 1).

3. Thu hồi diện tích 1.852,8m2 đất, thửa 99, tờ bản đồ địa chính số 37 tại phường 11, thành phố Vũng Tàu theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 và giao diện tích đất thu hồi cho UBND phường 11 quản lý, giữ gìn, để triển khai các dự án theo quy hoạch được duyệt.

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Thương

 

Thứ Tư

28/9

Sáng

- 07 giờ 30: Làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực (cả ngày)

Đ/c Hương

P. TP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

 

- 08 giờ 00: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng cập nhật thông tin trên mạng năm 2022 (Lớp thứ 3)

TTr. UBND

VP

Theo GM ngày 19/9/2022 của Ban Tuyên  giáo Thành ủy Vũng Tàu

Hội trường Khối vận

Đ/c Xuân

Đ/c Hiếu

 

- 08 giờ 00: Dự khảo sát thực địa liên quan đến dự án cải tạo nâng cấp hẻm 292/10 đường 30/4 (đường quy hoạch N2) và hẻm 262/10 đường 30/4 phường Rạch Dừa.

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, P. TCKH

Theo GM

 của Thành ủy

Phường

 Rạch Dừa

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

 

- 09 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy:

1. Cho ý kiến liên quan đến dự án cải tạo nâng cấp hẻm 292/10 đường 30/4 (đường quy hoạch N2) và hẻm 262/10 đường 30/4 phường Rạch Dừa.

2. Nghe UBND Thành phố báo cáo về việc cấp giấy CNQSDĐ đối với trường hợp ông Võ Hồng Ngự.

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Thuấn

P. QLĐT, P. TCKH, P. TNMT

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Các đ/c Khánh, Thương

 

- 08 giờ 30: Dự họp nghe b/c các nội dung:

1. Nghe báo cáo đánh giá nguồn vật liệu xây dựng;

2. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thí điểm các dự án nạo vét lòng hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

TTr. UBND

P. TNMT, P. QLĐT,

 P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương, Cần

 

Chiều

- 13 giờ 15: Kiểm tra công tác tổ chức sát hạch xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2022 – 2023 (cấp THCS)

Đ/c Hương

P. GDĐT, PNV

Theo KH của HĐ xét tuyển VCGD năm học 2022-2023

Trường THCS

Duy Tân

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

 

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị BCH lần thứ 11 (mở rộng) sơ kết công tác 09 tháng đầu năm 2022

TTr. UBND

Công an TPVT

Theo GM của CA tỉnh

Hội trường

Công an tỉnh

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

 

- 14 giờ 00: Dự họp xem xét giải quyết kiến nghị của VCCI Vũng Tàu

TTr.UBND

P. NV

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

 

- 14 giờ 00: Tiếp công dân:

1. Ông Thái Văn Nghĩa, ông Nguyễn Tấn Minh (dự án Nạo vét kênh Bến Đình)

2. Ông Nguyễn Văn Khánh, phường 11 (dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2)

Đ/c Thuấn

TTPTQĐ TPVT, P.TNMT

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

 

- 19 giờ 00: Họp Thường trực UBND TPVT nghe Phòng TNMT báo cáo:

1. Về rà soát, kiến nghị phương án quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp đã được giao cho UBND thành phố Vũng Tàu quản lý theo Quyết định số 6271/QĐ.UB ngày 05/8/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Xem xét Điều chỉnh (cập nhật) đối với 98 trường hợp và bổ sung 446 thửa đất, tương đương diện tích 4.115.655,9m2 vào Quyết định số 6195/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố Vũng Tàu

3. Giải quyết đơn tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Văn Bình - nguyên Chuyên viên phòng TNMT

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Thương

  

Thứ Năm

29/9

Sáng

- 06 giờ 30: Kiểm tra công tác tổ chức sát hạch xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2022 – 2023 (cấp THCS)

Đ/c Hương

P.GDĐT, PNV

Theo KH của HĐ xét tuyển VCGD năm học 2022-2023

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

 

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND TPVT nghe Phòng TNMT báo cáo:

1. Góp ý dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

2. Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri Phường 12 theo yêu cầu của Tổ Đại biểu số 03 HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (ký số)

3. Xem xét, thông qua dự thảo Kế hoạch Triển khai Chỉ thị 33-CT/TU ngày 04/4/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

4. Tình hình thực hiện Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh BR-VT.

5. Ý kiến chuyển nhiệm vụ ký hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt từ Trung tâm Quản lý các khu xử lý chất thải cho đơn vị thu gom, vận chuyển các huyện, thị xã, thành phố ký với Công ty TNHH Kbec Vina

6. Việc thực hiện thu giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

 các Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Thương

 

Chiều

- 13 giờ 15: Kiểm tra công tác tổ chức sát hạch xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2022 – 2023 (Nhân viên)

Đ/c Hương

P. GDĐT, P. NV

Theo KH của HĐ xét tuyển VCGD năm học 2022-2023

Trường THCS Châu Thành

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

 

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xác định sự cần thiết và hiệu quả đầu tư của các dự án cải tạo vỉa hè trên địa bàn Thành phố

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

 

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo thủ tục đấu giá quyền SDĐ và công trình ngầm

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

 

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo đánh giá Đề án 04 qua kết quả giám sát của Tỉnh uỷ về phát triển NN ứng dụng CNC

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

 

- 15 giờ 00: Dự họp thông qua KHHĐ thực hiện KL số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến 2030, tầm nhìn đến 2050

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

 


 

Thứ Sáu
 

30/9

Sáng

- 07 giờ 30: Dự Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh BR-VT

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM của Ủy ban Đoàn kết

Công giáo tỉnh

Hội trường A – Trung tâm

HN tỉnh

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

 

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách

Đ/c Hương

Phòng LĐTB&XH, NHCSXH TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

HTB-TTHN

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

 

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Vũng Tàu lần thứ 22 (cả ngày)

1. Trao quyết định Phó Chủ nhiệm (chuyên trách) UBKT Thành ủy.

2. Sơ kết 09 tháng năm 2022

3. Tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

4. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

5. Sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế số 01-QC/TU, ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM

của UBND TPVT

Hội trường 76 Trương Công Định

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

 

- 08 giờ 30: Dự họp Ban Chỉ đạo 167

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Khánh

 

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

 

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

  

Thứ Bảy

01/10

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương (cả ngày)

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

 

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng, chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Nhân

 

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng, chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

  

Chủ Nhật

02/10

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

 

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng, chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

 

                       

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân