Thành ủy Vũng Tàu chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính
09:10:00 | 29-09-2022

 

Ngày 28/9, Thành ủy Vũng Tàu ban hành văn bản 1901-CV/TU chỉ đạo UBND Thành phố, Ủy ban kiểm tra và các Ban của Thành ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội Thành phố, các Đảng ủy phường, xã về việc đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC).

 

Năm 2021, công tác CCHC của Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, xếp hạng 2/8 toàn Tỉnh, tuy nhiên một số phường, xã không duy trì được thứ hạng cao trong công tác CCHC. UBND tỉnh BR-VT cũng đã quyết liệt trong việc về triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện kết quả chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) và chủ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (SIPAS) năm 2022, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số nhiệm vụ cần thực hiện.

 

Thành ủy chỉ đạo UBND Thành phố gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND phường, xã thực hiện CCHC, xác định CCHC là tiêu chí hàng đầu để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cuối năm. Ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn thực hiện CCHC, công tác tham mưu, phối hợp nhằm tăng tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông của UBND Thành phố, tránh đùng đẩy trách nhiệm.

 

Bộ phận Một cửa của UBND Thành phố nơi tiếp nhận trả kết quả trực tiếp hồ sơ hành hình của công dân, tổ chức

Đối với các Đảng ủy phường, xã: Thành ủy chỉ đạo thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo UBND tập trung thực hiện CCHC, khắc phục những nguyên nhân tụt hạng và biện pháp nâng bậc CCHC cấp tỉnh năm 2022. Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội Thành phố tăng cường giám sát, phản biện xã hội về các vấn đề liên quan đến CCHC của các cơ quan, đơn vị. Ủy ban kiểm tra Thành ủy bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo CCHC của cấp ủy các cấp vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Ban Tổ chức, Ban Dân vận theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung liên quan để gắn với nhiệm vụ CCHC trên địa bàn Thành phố.

 

Đối với UBND thành phố Vũng Tàu, công tác CCHC được lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt trách nhiệm cao trong việc giải quyết hồ sơ đúng hẹn, không để tồn đọng, tuy nhiên việc nộp hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 của tổ chức cá nhân tại Thành phố tỷ lệ còn khá thấp, chỉ đạt 21% chưa đạt yêu cầu đề ra./.

 

Tin, ảnh: Trần Việt, BBT