MTTQ phường 7 tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2022
09:24:00 | 29-09-2022

Sáng ngày 29/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 7 tổ chức hội nghị ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ 12 và Sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2022. 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức hành viên triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác với nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Mặt trận Tổ quốc tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nhiều nội dung công tác đã được tổ chức thực hiện tốt như: Vận động chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người gặp khó khăn đột xuất trong cuộc sống; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ trì phối hợp tổ chức thực hiện giám sát, phản biện chuyên đề theo tinh thần Quyết định 217, 2018-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”.

Lãnh đạo phường 7 tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn

Hội nghị cũng đã hiệp thương cử bổ sung 07 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường 7, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và trao tặng 40 phần quà và tiền cho các hộ nghèo, khó khăn mỗi phần quà trị giá 500.000đ với tổng số tiền 20.000.000đ.

Tin, ảnh: Ngọc Tú, BBT