Vũng Tàu nhận và xử lý 1.143 đơn thư trong 9 tháng năm 2022
09:32:00 | 30-09-2022

Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai là nguyên nhân chính trong việc phát sinh đơn, thư tại thành phố Vũng Tàu trong thời gian qua. Đơn, thư liên quan đến giá bồi thường đất khi thu hồi thực hiện các dự án; đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế về năng lực, kỹ năng, thiếu trách nhiệm trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách bồi thường, có biểu hiện bảo thủ, né tránh trách nhiệm, chưa thật sự quan tâm đến lợi ích người dân, được thể hiện trong báo cáo số 8072/BC-UBND ngày 12/9/2022 của UBND Thành phố về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý III và 9 tháng năm 2022.

 

Theo đó, 9 tháng năm 2022 UBND thành phố Vũng Tàu tiếp nhận và xử lý 1.143 đơn thư các loại, tăng 271 đơn thư so với cùng kỳ năn 2021, trong đó có 292 đơn khiếu nại, 15 đơn tố cáo, 636 đơn kiến nghị, phản ánh, lập 111 phiếu chuyển các cơ quan chuyên môn xử lý và 89 phiếu hướng dẫn công dân. Tổng số đơn, vụ việc đã giải quyết đạt tỷ lệ 65% trên tổng số đơn, vụ việc, trong đó đơn khiếu nại đạt 87,6%, đơn tố cáo 40%, đơn kiến nghị, phản ánh 64%, hiện còn 336 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đang giải quyết trong thời hạn. Nội dung đơn, thư tập trung về yêu cầu bồi thường theo giá đất thị trường, xác định lại đất ở, xác định lại vị trí đất, yêu cầu giao đất tái định cư, đất ở mới, hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi nghề để ổn định cuộc sống…

 

Một buổi tiếp công dân để giải quyết kiến nghị liên quan đến việc giao đất dự án tại Phường 11 tháng 8/2022

 

Trong báo cáo UBND Thành phố nhìn nhận tồn tại, hạn chế số lượng đơn phát sinh trong kỳ vẫn tăng cao, việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, quá thời hạn theo quy định. Một số quy định không rõ ràng nên có nhiều cách hiểu và áp dụng giải quyết khác nhau làm phát sinh khiếu nại, khiếu kiện của người dân. Ông Nguyễn Văn Quế, người dân có đất thu hồi dự án đường Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam cho rằng việc giải quyết của cơ quan chuyên môn về giải phóng mặt bằng còn bất cập, chưa thống nhất nên phát sinh việc kiến nghị, khiếu nại của người dân khi quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng; các nội dung khó cần khẩn trương đề xuất lãnh đạo Thành phố có giải pháp giải quyết cho người dân; cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng cần quan tâm đến quyền lợi của người dân khi bị thu hồi đất để ổn định được chổ ở, đời sống trước khi tham mưu cho lãnh đạo Thành phố quyết định.

 

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, để hoàn thành việc giải ngân các công trình sử dụng vốn ngân sách năm 2022 và thực hiện các công trình dự án còn tồn đọng là nhiệm vụ quan trọng mà UBND Thành phố quan tâm, trong khi bảng giá đất mới cao hơn bảng giá đất các năm trước là áp lực giải quyết đơn, thư tại thành phố Vũng Tàu. UBND Thành phố kiến nghị UBND Tỉnh có cơ chế, chính sách phân bổ quỹ đất công để Thành phố bố trí khu dân cư, tái định cư phục vụ cho nhu cầu ở khi thu hồi đất triển khai các dự án trên địa bàn.

 

Tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chủ động nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đảm bảo đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc đến hạn giải quyết; phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90% các quyết định giải quyết khiếu nại, các kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, đó là phương hướng nhiệm vụ mà UBND thành phố Vũng Tàu đề ra trong thời gian tới liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân./.

 

Bài, ảnh: Trần Việt, BBT