Lịch công tác tuần từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022
04:41:00 | 03-10-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 03/10/2022 ĐẾN NGÀY 09/10/2022

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

03/10

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự họp trực tuyến tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo các nội dung:

1. Nghe báo cáo chuẩn bị các nội dung họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 (Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo);

- Việc hoàn thiện dự thảo các Chương trình và Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết số 18, 19, 20;

2. Thông qua dự thảo Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

3. Nghe báo cáo rà soát việc thực hiện Kết luận thanh tra và Kiểm toán Nhà nước còn tồn đọng

Đ/c Thuấn

P. TCKH,

P. KT,

 P. VHTT,

P. QLĐT, Thanh tra

Theo GM số 998 ngày 02/10/2022 của UBND tỉnh

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

Các đ/c: Đỉnh, Cần

- 08 giờ 00: Dự  Hội nghị thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo VB số 91 ngày 30/9/2022

của Sở KHĐT

Phòng 303,

Sở KHĐT

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 09 giờ 00: Dự Lễ ra mắt mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh- Tự quản về an ninh trật tự”

Đ/c Hương

Công an

TPVT

Theo GM

của CA TPVT

Hội trường Công an TPVT

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 11 giờ 00: Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý P. GD&ĐT và TTPTQĐ TPVT

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

VP, P. NV

Theo GM số 567 ngày 02/10/2022 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

Chiều

- 13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết Chương ttrình KHCN phục vụ xây dựng NTM (giai đoạn 2021-2025)

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Dự họp TTr. UBND tỉnh nghe báo cáo:

1. Kế hoạch tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10);

2. Chủ trương bổ sung khối nội trú 150 giường, nhà nghỉ thân nhân vào dự án Bệnh viện Vũng Tàu;

3. Thông qua chương trình lễ hội đến cuối năm 2022 và chuẩn bị nội dung năm 2023;

4. Dự thảo Quy chế giải thưởng Văn học Nghệ thuật;

5. Nội dung chuẩn bị làm việc với Đoàn công tác BNCTW

Đ/c Hương

P. TCKH, P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Các đ/c: Đỉnh, Hằng

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về “Tình hình triển khai thực hiện công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. TP,

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 558 ngày 27/9/2022

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 16 giờ 00: Dự lễ dâng hương Lễ Trùng Cửu – Nhà Lớn Long Sơn

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P.VHTT

Nhà Lớn

 Long Sơn

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 17 giờ 00: Dự tiếp đoàn công tác Ban NCTW và Ban NCTU

TTr. UBND

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

Theo KH

Đ/c Xuân

Đ/c Thương


 

Thứ Ba

04/10

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp rà soát trách nhiệm các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm TTB; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên

Đ/c Hương

P. TCKH, P. GD&ĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn giám sát về tình hình triển khai thực hiện công tác thi hành  án hành chính trên địa bàn tỉnh

Đ/c Chủ tịch

P. TP,

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự khảo sát 02 điểm đen ô nhiễm môi trường: Khu vực Cửa Lấp và đường Võ Nguyên Giáp trên địa bàn phường 12.

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

Phường 12

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự họp Tổ công tác 1015 và nghe báo cáo việc phân cấp đầu tư công

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Bệnh viện Vũng Tàu

TTr. UBND

P. Y tế,

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

Bệnh viện

Vũng Tàu

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo về dự án trọng điểm

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh với cử tri các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, Thắng Nhì, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh

Đ/c Chủ tịch

Theo Kế hoạch số: 304/KH-ĐĐBQH của Đoàn ĐBQH tỉnh

Hội trường Khối vận thành phố Vũng Tàu

Đ/c Bình

Đ/c Phượng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo giải pháp giải quyết kiến nghị của công dân tại buổi gặp mặt đối thoại với công dân ngày 28/9/2022

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (207)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng xét tuyển VCGD Thành phố năm học 2022 – 2023

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

của HĐXT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 19 giờ 00: Họp Tập thể UBND TPVT: nghe Phòng TNMT báo cáo “Về rà soát, kiến nghị phương án quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp đã được giao cho UBND thành phố Vũng Tàu quản lý theo Quyết định số 6271/QĐ.UB ngày 05/8/2002 của  UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

CT, các PCT

TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

Xuân, Bình

Thương

Thứ Tư

05/10

Sáng

- 08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh với cử tri các phường: 10, 11, 12, Thắng Nhất, Rạch Dừa, xã Long Sơn.

Đ/c Thuấn

VP

Theo Kế hoạch số: 304/KH-ĐĐBQH của Đoàn ĐBQH tỉnh

Hội trường UBND P10

Đ/c Bình

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe Phòng VHTT và Trung tâm VHTT báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức “Ngày hội xe đạp -  Vũng Tàu Cycling Festival” lần thứ 2

Đ/c Hương

P. VHTT

TT.VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Nghe báo cáo tình hình chỉnh trang trục đường Lê Hồng Phong.

2. Nghe báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động cho Tết 2023

3. Nghe UBND TP báo cáo kết quả rà soát nội dung, tính phù hợp và thực tế việc bãi bỏ Quyết định 6271/QĐ-UB ngày 05/8/2002 của UBND Tỉnh.

4. Chuyển đổi mục đích sử dụng kinh phí mua vật tư y tế phục vụ công tác PC dịch Covid-19 được hỗ trợ.

5. Cho chủ trương hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban đoàn kết Công giáo thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Chủ tịch

P. KT,

P. TNMT, P. QLĐT, P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Các đ/c: Sỹ, Thương 

Thứ Năm

06/10

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp BCĐ 167

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Dự tiếp công dân định kỳ (Ông Võ Hồng Ngự) của Bí thư Thành ủy Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự gặp gỡ Đoàn đại biểu thành phố Vũng Tàu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh BR-VT lần thứ VII (NK 2022-2027)

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các điểm giao dịch ngân hàng, tiệm vàng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

CATP

Theo GM

của UBND TPVT

HT Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

1. Thông qua phương án tính tiền chậm chi trả tiền bồi thường với Ông (bà) Đoàn Văn Chơn và Đỗ Hữu Chiến do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu)

2. Xét duyệt phương án bồi thường đối với các dự án thuộc các Ban QLDA thuộc Tỉnh

Đ/c Thuấn

TTPTQĐ tỉnh BRVT,  TTPTQĐ TPVT

Theo GM

UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c

Thương

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Thương

Chiều

- 13 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo chương trình nhà ở xã hội

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Vũng Tàu nghe UBND Thành phố và các phường, xã báo cáo về các nội dung:

1. Tình hình thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố và các địa phương, đơn vị.

2. Tình hình ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính và dịch vụ công.

3. Tình hình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành, quản lý.

4. Đánh giá hiệu quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.

Đ/c Thuấn

P. VHTT, VP

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

Đ/c Hiếu

- 15 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo thủ tục đấu giá quyền SDĐ và công trình ngầm

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương


 

Thứ Sáu
 

07/10

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu để nghe:

1. Phòng Kinh tế báo cáo:

- Tình hình hoạt động của các máy bán hàng tự động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu;

- Tình hình thực hiện chủ trương đầu tư, nâng cấp chợ Phường 1 thành chợ Hải sản Vũng Tàu

- Kết quả rà soát và đề xuất thanh lý các hợp đồng khoán 327 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

2. Phòng TNMT báo cáo việc “Tổ chức thực hiện thu giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vũng Tàu”

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. KT,

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

-14 giờ 30: Dự Hội nghị gặp mặt giao lưu ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

VIAS Hotel (Khách sạn Cao su cũ)

Đ/c Xuân

- 16 giờ 00: Dự làm việc với Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

Theo GM

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh 

Thứ Bảy

08/10

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng, chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng, chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

09/10

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng, chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

                   

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân