Tài liệu ôn thi, kế hoạch thi và lệ phí thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022
08:23:00 | 05-10-2022

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 các tài liệu ôn thi; nội dung kế hoạch thi và lệ phí thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022, cụ thể sau:

1. Danh mục tài liệu ôn thi (nhấp trực tiếp vào từng phụ lục để tải về)

- Môn kiến thức chung (theo Phụ lục 1);

- Môn Tin học (theo Phụ lục 2);

- Môn Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (theo Phụ lục 3);

- Môn Tài chính – Kế toán (theo Phụ lục 4);

- Môn Tư pháp – Hộ tịch (theo Phụ lục 5);

- Môn Văn hóa – Xã hội (theo Phụ lục 6);

- Môn Văn phòng – Thống kê (theo Phụ lục 7);

Tất cả tài liệu các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã được  niêm yết tại trụ sở UBND thành phố Vũng Tàu.

2. Hội đồng tuyển dụng không tổ chức ôn thi cho thí sinh dự tuyển công chức cấp xã năm 2022.

3. Nội dung Kế hoạch tổ chức thi:

a) Thi vòng 1: dự kiến thi vào ngày 23/10/2022 (chủ nhật)

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

+ Thi môn Kiến thức chung: Thời gian thi 60 phút;

+ Tin học: Thời gian thi 30 phút.

- Lịch thi chi tiết: Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể.

b) Thi Vòng 2: dự kiến thi vào ngày 27/11/2022 (chủ nhật)

- Hình thức thi: Thi viết trên giấy.

- Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thời gian thi: 180 phút.

- Lịch thi chi tiết: Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể.

c) Địa điểm thi: Trường Trung học cơ sở Vũng Tàu (số 19 đường Thống Nhất, Phường 1, thành phố Vũng Tàu).

4. Lệ phí dự thi:

- Mức phí dự thi: 500.000 đồng/thí sinh (năm trăm nghìn đồng) - Áp dụng mức thu phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

­- Hình thức thức thu: chuyển khoản.

- Thời gian nộp: trong vòng 03 ngày (từ ngày 10 đến ngày 12/10/2022).

- Tài khoản thu: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu; số tài khoản: 6090201022452 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Vũng Tàu.

- Nội dung chuyển khoản (thí sinh ghi đủ theo cấu trúc): [Họ và Tên] – [nộp phí thi tuyển CCCX] – ví dụ Nguyễn Văn A - nộp phí thi tuyển CCCX.

5. Về đảm bảo phòng, chống dịch trong tổ chức kỳ thi tuyển:

Trong quá trình diễn ra công tác thi tuyển, đề nghị toàn bộ các thí sinh và các thành viên trong Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát, Tổ thư ký giúp việc và các lực lượng khác có liên quan thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thông tin liên hệ: Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022 – Địa chỉ: Phòng Nội vụ - Số 89 đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. Số điện thoại: 0254.3512.109./.