Lịch công tác tuần từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022
05:52:00 | 10-10-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10/10/2022 ĐẾN NGÀY 16/10/2022

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

10/10

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- Đi công tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND năm 2022 của Đại biểu HĐND thành phố (4 ngày, kể từ ngày 09/10/2022)

Đ/c Thuấn

VP

Theo KH số 157 ngày 30/9/2022 của HĐND TPVT

Tỉnh Hòa Bình

Đ/c Bình

Đ/c Phượng

- 08 giờ 30: Dự Khai mạc Hội thị thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022

Đ/c Hương

P.LĐTBXH

Theo GM

của UBND tỉnh

Cơ sở 2, Trường CĐKTCN, đường 3/2

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự thông qua tờ trình, báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 1037 ngày 7/10/2022

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

Chiều

- 13 giờ 45: Dự hội nghị Ngày chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022

Đ/c Chủ tịch

P. VHTT, VP

Theo GM

của Sở TTTT

TTHN tỉnh

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu

- 15 giờ 30: Khảo sát thực tế tình hình thực hiện đầu tư dự án Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

Theo KH

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 16 giờ 30: Dự kỷ niệm ngày Doanh nhân VN của Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh

Đ/c Hương

PNV, PTCKH

Theo GM của  Hội Doanh nhân CCB tỉnh

Cty TNHH

Tứ Hải

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 19h00: Họp rà soát công tác BT, hỗ trợ các trường hợp thu hồi đất thuộc dự án Khu tái định cư Tây Bắc A3

Đ/c Chủ tịch

PTNMT

TTPTQĐ

Ban 1

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương


 

Thứ Ba

11/10

Sáng

- 08 giờ 30: Dự họp tập thể UBND tỉnh thông qua dự thảo các tờ trình, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 10/2022

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM số 1036 ngày 07/10/2022

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 08 giờ 30: Tham gia đoàn khảo sát, tìm hiểu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

TTr. UBND

VP

Theo GM

 của Thành ủy

Bộ tư lệnh Vùng 2

 Hải quân

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Họp giao ban Khối Văn hoá Xã hội Thành phố 09 tháng năm 2022

Đ/c Hương

VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Thứ Tư

12/10

Sáng

- 08 giờ 00: Dự khai mạc Hội nghị triển khai Phong trào thi đua “Vì người nghèo- không đề an bị bỏ lại phía sau”

TTr. UBND

P. NV, P.LĐTBXH

Theo GM

của UBND tỉnh

Khách sạn P&T

158 Hạ Long

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự thảo luận thảo luận xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 của thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 293 ngày 06/10/2022 của Sở Tài chính

Sở Tài chính

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo đánh giá kết quả nhiệm vụ lập Đề án chuyển đổi nghề cho tàu cá đang hoạt động khai thác ven bờ và các nghề hủy diệt nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh BR-VT

Đ/c Hương

Phòng LĐTDXH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về các nội dung:

1. Phương án khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường tại 02 điểm đen trên địa bàn phường 11 và phường 12.

2. Cho ý kiến Phim quảng bá về du lịch thành phố Vũng Tàu cho tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố Châu Á – Thái Bình Dương (TPO)

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

P. TNMT, P. VH&TT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương Cần

- 14 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết 09 tháng năm 2022 của Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài Nhà nước và kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

TTr. UBND

VP

Theo GM của Đảng ủy khối DN

Hội trường 76 Trương Công Định

Đ/c Xuân

- 14 giờ 30: Dự họp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2022

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

KS Imperial, Thuỳ Vân, TPVT

Đ/c Xuân

Đ/c Châu 

Thứ Năm

13/10

Sáng

- 07 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu để nghe các cơ quan liên quan báo cáo công tác chuẩn bị làm việc với Giáo xứ VT

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. QLĐT, P. NV,

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (cả ngày)

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM số 754 ngày 06/10/2022

 của Tỉnh uỷ

Hội trường B

TTHN tỉnh

Đ/c Xuân

Đỉnh

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

TTr. UBND

VP

Theo GM số 755 ngày 6/10/2022

của Tỉnh ủy

Hội trường 76 Trương Công Định

Đ/c Xuân

Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LH Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/20220) và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đ/c Hương

Hội LHPN

Theo GM của Hội LHPN TPVT

HT Khối vận

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 10 giờ 00: Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị kết hợp triển lãm "Chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, quản lý chung cư và khu đô thị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu"

Đ/c Thuấn

P. VHTT, VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu

Chiều

- 18 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu để nghe:

1. Phòng Kinh tế báo cáo:

- Tình hình hoạt động của các máy bán hàng tự động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu;

- Tình hình thực hiện chủ trương đầu tư, nâng cấp chợ Phường 1 thành chợ Hải sản Vũng Tàu

- Kết quả rà soát và đề xuất thanh lý các hợp đồng khoán 327 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

2. Phòng TNMT báo cáo việc “Tổ chức thực hiện thu giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vũng Tàu”

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. KT,

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần, Thương


 

Thứ Sáu
 

14/10

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp giao ban Khối Văn hoá Xã hội tỉnh 09 tháng năm 2022

Đ/c Hương

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tình hình đầu tư trong các khu công nghiệp để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, DN

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo đấu giá quyền sử dụng đất và công trình ngầm tại thành phố Vũng Tàu. Nghe báo cáo việc lắp đặt máy bán hàng tự động và tủ Smart Locker tại các điểm công cộng trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TNMT,

P. QLĐT,

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ, Thương Cần

- 09 giờ 30: Tiếp các hộ dân thuộc Chung cư Bàu Sen, phường Thắng Tam

Đ/c Chủ tịch

BTCD,

UBND P. Thắng Tam

Theo GM

của UBND TPVT

Hội trường

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp TTr. UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo các dự án chậm triển khai;

2. Nghe báo cáo danh mục các khu đất kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025;

3. Diện tích 41.698,7m2 đất tại số 846-848 đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, TPVT thuộc dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên của C/ty CP May xuất khẩu Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT,

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 14 giờ 00: Dự tổng kết hoạt động hè năm 2022

Đ/c Hương

Thành Đoàn

Theo GM

của BCĐ Hè TPVT

HT Khối vận

Đ/c Bình

Đ/c Hằng 

Thứ Bảy

15/10

Sáng

- 08 giờ 00: Hội nghị kết hợp triển lãm “Chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, quản lý chung cư và khu đô thị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu” (Cả ngày)

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. VHTT, VP

Theo GM

của UBND TPVT

Hội trường Thành ủy

76 TCĐ, P3

Đ/c Bình

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 00: Họp nghe phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình mua sắm thiết bị lớp 2, 6 và lớp 3, 7

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87, LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Làm việc với lãnh đạo phòng Nội vụ, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác phối hợp, tham mưu UBND thành phố các nhiệm vụ được giao.

Đ/c Hương

P. GDĐT

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng, chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng, chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

16/10

Sáng

- Đi công tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND năm 2022 của Đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch

VP

Theo KH số 157 ngày 30/9/2022 của HĐND TPVT

Tỉnh Điện Biên

Đ/c Bình

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng, chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

                   

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT, Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân