Lịch công tác tuần từ ngày 17/10/2022 đến 23/10/2022
11:00:00 | 17-10-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN NGÀY 23/10/2022

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

17/10

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- Đi công tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND năm 2022 của Đại biểu HĐND TPVT

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo KH số 157 ngày 30/9/2022 của HĐND TPVT

Tỉnh

 Điện Biên

Đ/c Bình

Đ/c Phượng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp BCS đảng UBND tỉnh nghe báo cáo Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương


 

Thứ Ba

18/10

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp BCĐ 46 về 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của Tỉnh ủy

Văn phòng

Tỉnh ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo về công tác tôn giáo

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00:  Dự Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về “Tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh”

Đ/c Chủ tịch

Công an TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

Hội trường Công an tỉnh BRVT

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự tiếp, làm việc với Jica

TTr. UBND

P. TCKH,

 P. KT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban tài chính địa phương quý III/2022

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu Tái định cư Long Sơn (giai đoạn 2) tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

 của UBND TPVT

Hội trường

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 30: Làm việc với Đài PTTH tỉnh về chương trình Chào năm mới 2023

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 16 giờ 00: Dự họp về công tác chuẩn bị Lễ hội Văn hoá ẩm thực năm 2022

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

Thứ Tư

19/10

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPNVN

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

 của LĐLĐ TPVT

HT Thành ủy

76 TCĐ

Đ/c Bình

Đ/c Hằng, Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giải quyết khiếu nại (vụ bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung; ông Đồng Văn Hải)

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, P. TNMT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Nghe phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình mua sắm thiết bị lớp 2, 6 và lớp 3, 7

Đ/c Hương

P.GDĐT

Theo GM

 của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng 

Thứ Năm

20/10

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các DA do Ban QLDA 1, 2 làm Chủ đầu tư

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

Hội trường

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Làm việc với Lãnh đạo phòng Nội vụ, Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác phối hợp, tham mưu UBND thành phố các nhiệm vụ được giao.

Đ/c Hương

P. GDĐT

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Tiếp công dân – Ông Nguyễn Anh Dũng ở phường 8

Đ/c Thuấn

P.TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 09 giờ 00: Làm việc với chuyên gia về khía cạnh thể chế và tổ chức nhằm hướng đến thực hiện các tiểu dự án trong Dự án “Nghiên cứu khả thi hệ thống quản lý chất thải rắn cho thành phố Vũng Tàu”

Đ/c Thuấn

P.TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Xử lý tình hình xây dựng dự án Khu nhà ở thương mại thấp tầng và Khu nhà ở Thanh Xuân, Phường 12.

2. Tình hình của Câu lạc bộ hưu trí thành phố Vũng Tàu

3. Công tác tiếp đón đoàn đại biểu thành phố Gunsan, Hàn Quốc.

4. Nội dung chương trình hội nghị tổng kết Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 07/8/2009 của Tỉnh ủy

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, VP,

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Các đ/c: Sỹ, Tiến, Đỉnh

- 08 giờ 30: Dự họp Tập thể UBND tỉnh (cả ngày):

1. Nghe báo cáo Đề án Xây dựng các giải pháp tổng thể hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

2. Phương án di dời nút giao tại vòng xoay tượng đài Dầu khí, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 2

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Các đ/c: Sỹ, Châu

Chiều

- 14 giờ 00: Thu giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các tổ chức trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P.TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương


 

Thứ Sáu
 

21/10

Sáng

- 08 giờ 00: Tiếp công dân - Ông Phạm Văn Chí, Phường Rạch Dừa, TPVT

Đ/c Chủ tịch

P.QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo Chương trình phát triển NOXH và đầu tư các dự án TĐC tại các H, TX, TP

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, P. TCKH, TTPTQĐ

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự họp giao ban khối văn hoá - xã hội

Đ/c Hương

P. VHTT, P. GDĐT, Phòng LĐTB&XH, P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo đấu giá quyền sử dụng đất và công trình ngầm tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo việc lắp đặt máy bán hàng tự động và tủ Smart Locker tại các điểm công cộng trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, P. KT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Các đ/:c Sỹ, Cần

Chiều

- 13 giờ 30: Nghe báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường Thuỳ Vân, TPVT

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 14 giờ 00: Dự làm việc với cơ sở tôn giáo

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Họp xử lý mật độ xây dựng khu vực chân núi Lớn, núi Nhỏ

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương 

Thứ Bảy

22/10

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu để nghe:

1. Phòng Kinh tế báo cáo:

- Tình hình hoạt động của các máy bán hàng tự động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu;

- Tình hình thực hiện chủ trương đầu tư, nâng cấp chợ Phường 1 thành chợ Hải sản Vũng Tàu

- Kết quả rà soát và đề xuất thanh lý các hợp đồng khoán 327 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

2. Phòng Quản ký đô thị báo cáo:

- Về chủ trương cho phép thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị phục vụ dịp lễ, tết trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2023

- Về việc tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

- Về việc cải tạo vỉa hè, mặt đường tại vị trí hướng đông nam của dự án The Cap Hotel, số 01 Thi Sách, phường Thắng Tam, TPVT;

- Phương án thiết kế trang trí đèn nghệ thuật đường phố trên địa bàn TPVT.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. KT,

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Cần, Thương

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng, chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng, chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

23/10

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết về phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN vùng Đông Nam bộ

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, VP

Theo GM

 của Tỉnh ủy

Văn phòng

Tỉnh ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

 - Tiếp đoàn đại biểu Thành phố Gunsan thăm và làm việc tại thành phố Vũng Tàu (cả ngày)

TTr. UBND

VP

Theo GM của HĐND TPVT

HT OC

45 Ba Cu

Ban LĐVT

Đ/c Tiến

Các CV

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị; công tác tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng dập dịch Sốt xuất huyết và phòng, chống dịch bệnh tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

P. Y tế

TTYT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

                   

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân