Dự kiến trong tháng 10, thành phố Vũng Tàu tổ chức công bố đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu
06:33:00 | 20-10-2022

Mục đích để tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 theo quy định, ngày 12/10/2022,  UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 9103/KH-UBND để tổ chức công bố, công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu theo quy định.

 

Theo kế hoạch dự kiến thời gian tổ chức vào 01 buổi, trong tháng 10/2022 tại Hội trường UBND xã Long Sơn (Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu)

 

Theo đó, UBND thành phố sẽ tổ chức Hội nghị để công bố Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 19/9/2022  của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu và tổ chức Trưng bày đồ án tại trụ sở Thành ủy, HĐND & UBND thành phố Vũng Tàu và tại UBND xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu. Đồng thời đăng tải  nội dung đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu

 

Để đảm bảo công tác triển khai, UBND Thành phố giao các phòng chuyên môn và UBND phường, xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

 

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT