Trong tháng 11 thành phố Vũng Tàu tổ chức công bố đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu
06:07:00 | 13-11-2022

Mục đích để tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 15/9/2022, ngày 04/11/2022, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 9912/KH-UBND để tổ chức tổ chức công bố đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu theo quy định

Theo kế hoạch dự kiến thời gina tổ cổ vào01 buổi trong tháng 11/2022 tại Hội trường UBND Phường Thắng Tam (Địa chỉ: 148 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo đó, UBND Thành phố Vũng Tàu sẽ tổ chức Hội nghị để công bố Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 15/9/2022  của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu và tổ chức trưng bày đồ án tại trụ sở Thành ủy, HĐND & UBND thành phố Vũng Tàu và tại UBND Phường 2,8, Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Đồng thời Đăng tải nội dung đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu.

Để đảm bảo công tác triển khai, UBND Thành phố giao các phòng chuyên môn và UBND phường, xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT