Thông báo khởi công công trình xây dựng Trang trí khu vực Hoa viên Trưng Vương phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2023
04:09:00 | 06-12-2022

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình xây dựng:Trang trí khu vực Hoa viên Trưng Vương phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2023.

2. Địa điểm xây dựng:Tại Hoa viên Trưng Vương, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu, số 04 Trần Nguyên Hãn, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của Cán bộ phụ trách trực tiếp:

-  Ông: Lê Dương Thanh Trúc           - SĐT: 0919210099.

5. Quy mô hạng mục công trình:

* Hạng mục: Trang trí hoa và các mô hình:

- Mô hình cổng Lý Thường Kiệt: Được làm bằng khung thép định hình ốp Alu màu cắt CNC trang trí; Bộ chữ "Vũng Tàu 2023" kích thước 460 x 1525 bằng mica có gắn đèn.

- Chữ Vũng Tàu 2023- Khu Cây Phượng: Được làm bằng khung thép định hình ốp mica màu trang trí.

- Mô hình trụ hoa xoắn: Được làm bằng tre đường kính khoảng (7-8)cm, dài từ 1770 mm đến 2180 mm, sơn màu xanh, đỏ, tím, vàng bên trên đặt thúng tre đường kính từ 800 mm đến 1000 mm.

- Mô hình cổng Trần Hưng Đạo: Làm bằng khung thép định hình ốp gỗ sơn PU trang trí.

- Mô hình Chữ “VŨNG TÀU 2023” - Khu Chữ T: Làm bằng khung thép định hình ốp mica màu trang trí.

- Mô hình Sóng Hoa, Thuyền hoa, và giỏ hoa: Sóng hoa được làm bằng khung thép định hình ốp tre sơn PU trang trí; Thuyền hoa làm bằng gỗ sơn màu kích thước 600 x 1600 x 4450 mm; Giỏ hoa làm bằng thúng tre đường kính đáy D 500 mm, đường kính miệng 1100 mm, cao 2m.

- Mô hình Đèn Nụ Hoa: Làm bằng khung thép định hình ốp foam sơn màu trang trí.

- Mô hình Cổng Trang Trí: Làm bằng khung thép định hình ốp alu màu trang trí; Cây mai giả cao 1500 mm rộng 1000 mm; Bộ chữ “HỘI HOA XUÂN” bằng mica màu kích thước 160 mm x 1500 mm; Bộ chữ “VUNG TAU 2022” bằng mica màu kích thước 370 x 2800 mm;

- Mô hình Lu Hoa: Làm bằng khung thép định hình ốp phên tre sơn PU trang trí.

- Mô hình Thúng Hoa: Làm bằng khung thép định hình, thúng tre đường kính 1300 mm; Nơm tre kích thước dài 0,8m đường kính 0,29m;

- Mô hình Tháp Hoa: Làm bằng khung thép định hình ốp phên tre sơn PU trang trí.

- Mô hình Trăng Khuyết: Làm bằng khung thép định hình ốp gỗ ván sơn PU trang trí.

- Mô hình Mặt trời: Làm bằng khung thép định hình ốp phên tre sơn PU trang trí.

- Mô hình vó tre: Làm bằng khung thép định hình đỡ Lu sành kích thước đáy 700 mm, miệng 400 mm, cao 900 mm).

- Mô hình Cổng Sách: Làm bằng khung thép định hình ốp alu màu, gỗ dày 3cm cắt CNN trang trí; Bộ chữ Welcome bằng alu màu kích thước 520 mm x 3200 mm.

- Mô hình tượng mèo nghệ thuật 01 bằng coposite sợi tổng hợp sơn màu kích thước 1075 x 1285 x 1195 mm.

- Mô hình tượng mèo nghệ thuật 02 bằng coposite sợi tổng hợp sơn màu kích thước 980 x 1350 mm.

- Mô hình tượng mèo nghệ thuật 03 bằng coposite sợi tổng hợp sơn màu kích thước 900 x 1250 mm.

- Mô hình tượng mèo nghệ thuật 04 bằng coposite sợi tổng hợp sơn màu kích thước 750 x 1150 mm.

- Mô hình tượng mèo nghệ thuật 05 bằng coposite sợi tổng hợp sơn màu kích thước 860 x 1360 mm.

- Mô hình tượng mèo nghệ thuật 06 bằng coposite sợi tổng hợp sơn màu kích thước 800 x 1430 mm.

- Mô hình tượng mèo nghệ thuật 07 bằng coposite sợi tổng hợp sơn màu kích thước 870 x 1230 mm.

- Mô hình tượng mèo nghệ thuật 08 bằng coposite sợi tổng hợp sơn màu kích thước 1020 x 1575 mm.

* Trang trí hoa:

- Trang trí 500 giỏ hoa Cúc Mâm Xôi; 2050 giỏ hoa Duyên Cúc đỏ; 2350 giỏ hoa Duyên Cúc vàng; 200 giỏ hoa Hướng Dương cao; 500 giỏ hoa Sao Nháy tím; 1200 giỏ hoa Nữ Hoàng Xanh; 500 giỏ hoa Cúc Mặt Trời; 300 giỏ trí hoa Dạ Yến Thảo; 330 giỏ hoa Sao Nháy Vàng; 1000 giỏ hoa Cẩm Tú Cầu; 1000 giỏ hoa Hướng Dương; 1000 giỏ hoa Sao Nháy nhiều màu; 700 giỏ hoa Cúc Đồng tiền; 2400 giỏ hoa Cúc Pico đỏ hồng; Trồng 135 cây Thiên Điểu vào 09 chậu phòm; Trang trí 420 dây leo lên trụ dù treo.

* Hạng mục: trang trí điện và chiếu sáng:

- Mô hình Cổng Lý Thường Kiệt: Lắp đặt 02 bộ đèn Led rọi 220V-6W màu vàng; 08 bộ đèn Led pha 220V-50W màu vàng; 16 bộ đèn lòng tre D400; 60m đèn Led cuộn Neon màu vàng.

- Mô hình 02 Cây Phượng: Lắp đặt 14 bộ đèn Led pha 220V-50W màu vàng; 300 bộ đèn cầu nghệ thuật bằng hạt nhựa D200 - 1,5W; 1400m đèn Led cuộn Neon màu đỏ; 300m cáp điện CVV 2x1,5mm2; 150m cáp điện CVV 3x2,5mm2.

- Mô hình Trụ hoa xoắn: Lắp đặt 12 bộ đèn Led pha 220V-50W RGB; 10 bộ đèn Led pha 220V-30W màu vàng; 02 bộ đèn led rọi 220V - 6W; 80m cáp điện CVV 2x1,5mm2; 50m dây điện CVV 3x2,5mm2.

- Mô hình Tom: Rải 246 m2 đèn led lưới nhiều màu RGB; 04 bộ đèn led rọi 220V - 6W; 70m cáp điện CVV 2x1,5mm2; 45m dây điện CVV 3x2,5mm2.

- Mô hình Cổng Trần Hưng Đạo: Lắp đặt 03 bộ đèn Led pha 220V-50W màu vàng; 03 bộ đèn Led pha 220V-50W màu đỏ; 16 bộ đèn Led pha 220V-30W màu vàng; 08 bộ đèn led rọi 220V - 6W; 30m đèn Led cuộn Neon màu đỏ; 20m dây điện CVV 2x2,5mm2; 50m dây điện CVV 3x2,5mm2.

- Mô hình Sóng hoa: Lắp đặt 16 bộ đèn Led pha 220V-30W màu vàng; 06 bộ đèn led rọi 220V - 6W; 74m đèn Led cuộn Neon màu vàng; 30m dây điện CVV 2x2,5mm2; 45m dây điện CVV 3x2,5mm2.

- Mô hình Thuyền hoa: Lắp đặt 02 bộ đèn Led pha 220V-30W màu vàng; 30m đèn Led cuộn Neon màu vàng; 15m dây điện CVV 2x2,5mm2; 25m dây điện CVV 3x2,5mm2.

- Mô hình Giỏ hoa: Lắp đặt 120m đèn Led cuộn Neon màu vàng; 75m dây điện CVV 2x2,5mm2.

- Khu sân màn hình: Lắp đặt 18 bộ đèn Led pha 220V-50W RGB; 264 bộ đèn sao băng màu xanh dương; 500m dây điện CVV 2x2,5mm2; 150m dây điện CVV 3x2,5mm2.

- Mô hình Đèn nụ hoa: Lắp đặt 200m đèn Led cuộn Neon màu vàng; 120m đèn Led cuộn Neon màu xanh; 195m dây điện CVV 2x2,5mm2; 150m dây điện CVV 3x2,5mm2;

- Mô hình Cổng trang trí: Lắp đặt 05 bộ đèn Led pha 220V-30W màu vàng; 360m đèn Led cuộn Neon màu đỏ; 45m dây điện CVV 2x2,5mm2.

- Mô hình Lu hoa: Lắp đặt 06 bộ đèn Led pha 220V-30W màu xanh; 12 bộ đèn Led pha 220V-30W màu vàng; 60m đèn Led dây chạy đuổi; 25m dây điện CVV 2x2,5mm2; 35m dây điện CVV 3x2,5mm2.

- Mô hình Thúng hoa tre: Lắp đặt 02 bộ đèn Led pha 220V-200W màu vàng; 66 bộ Đèn led dây tóc 220V-7W màu vàng; 200m dây điện CVV 2x2,5mm2; 95m dây điện CVV 3x2,5mm2.

- Mô hình Tháp hoa: Lắp đặt 45m đèn Led dây chạy đuổi; 20m dây điện CVV 2x2,5mm2; 15m dây điện CVV 3x2,5mm2.

- Mô hình Mặt trăng: Lắp đặt 44m đèn Led cuộn Neon màu vàng; 40m dây điện CVV 2x2,5mm2; 20m dây điện CVV 3x2,5mm2.

- Mô hình Mặt trời: Lắp đặt 24m đèn Led dây chạy đuổi; 25m đèn Led cuộn Neon màu vàng; 20m dây điện CVV 2x2,5mm2; 30m dây điện CVV 3x2,5mm2.

- Mô hình Vó tre: Lắp đặt 48 bộ đèn led bulb 220V-3W đa sắc màu; 24m đèn Led cuộn Neon màu vàng; 20m dây điện CVV 2x2,5mm2; 30m dây điện CVV 3x2,5mm2.

- Mô hình Cổng sách: Lắp đặt 04 bộ đèn Led pha 220V-30W màu vàng; 04 bộ đèn Led pha 220V-30W RGB; 02 bộ đèn led rọi 220V - 6W; 55m dây điện CVV 3x2,5mm2.

- Các vật liệu khác: Lắp đặt 240m cáp điện CXV 3x4mm2; 01 Tủ điện bằng sắt 400x600x250 mm; 16 bộ CB 2P - 10A; 03 cọc tiếp địa an toàn D20-L2,4m.

- Nguồn cấp điện: Hệ thống điện cấp cho công trình được lấy từ nguồn điện có sẳn từ 3 tủ điện 3P-200A hiện hữu và từ các tủ điện 3P-200A được đấu nối ra 3 tủ điều khiển mới được chia đều cho các mô hình, đảm bảo cân bằng pha không vượt quá 15%.

6. Danh sách các nhà thầu chính:

a. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật:Công ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất và Cảnh Quan An Nhiên.

- Bà: Sầm Hoàng Oanh           - Chức vụ: Giám đốc - SĐT: 0939561165.

- Địa chỉ:61/20ª4 đường 30/4 phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.

b. Đơn vị Tư vấn giám sát thi công:Công ty Cổ Phần xây dựng và dịch vụ Đức Tín.

- Ông: Nguyễn Đại Kiên                   - Chức vụ: Giám đốc - SĐT: 0909655879.

- Địa chỉ: Số 240/2C Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

c. Đơn vị Thi công xây dựng: Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

- Ông: Hoàng Văn Thao                  - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc - SĐT: 0913101710.

          - Địa chỉ: 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

          - Ngày khởi công  :07/12/2022.

- Ngày hoàn thành (dự kiến): 07/02/2023.