Phường 7 tuyên truyền Luật cảnh sát cơ động
11:08:00 | 06-04-2023

Nhằm tổ chức thực hiện, triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả. Sáng ngày 6/4, tại Hội trường UBND phường 7 đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động đến toàn thể cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và hơn 100 đại biểu là cán bộ khu phố, tổ trưởng dân phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn phường.

Báo cáo viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết- Nguyên đội phó đội phong trào Công an TPVT

Tại buổi tuyên tuyền các đại biểu đã được báo cáo viên thông tin về Luật Cảnh sát cơ động gồm 5 chương 33 Điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đây là lần đầu tiên có Luật Cảnh sát cơ động.

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Cảnh sát cơ động là bổ sung thêm một số quyền hạn của lực lượng Cảnh sát cơ động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Theo đó, Luật quy định vị trí của Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang thuộc Công an nhân dân, với chức năng là lực lượng “nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang” bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và được quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động trong Luật. Đây chính là đặc thù và sự khác biệt của Cảnh sát cơ động so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân.

Ngoài ra, Luật còn nêu rõ nhiều nội dung quan trọng về nhiệm vụ, quyền hạn và các hành vi bị nghiêm cấm. Tại Điều 8 Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm đối với cảnh sát cơ động như sau: Chống đối, cản trở hoạt động của Cảnh sát cơ động; trả thù, đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát cơ động trong thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ. Chiếm đoạt, hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, tàng trữ, sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát cơ động. Mua chuộc, hối lộ hoặc có hành vi ép buộc cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động làm trái với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Giả danh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động; giả mạo phương tiện, làm giả, mua bán, sử dụng trái phép trang phục, phù hiệu, con dấu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt của Cảnh sát cơ động. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra Luật Cảnh sát cơ động còn nhiều quy định mới nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Buổi tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động đã góp phần giúp các đại biểu hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật đối với lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội./.

Tin, ảnh: Hoài Thương, BBT