Phường 10 tổ chức đăng ký thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2023
05:00:00 | 08-04-2023

Ngày 06/4 tại trụ sở UBND phường 10, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường 10 đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu, Trạm Y tế Phường 10, tổ chức đăng ký Nghĩa vụ Quân sự lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuổi (sinh năm 2006) và nam công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự từ 18 đến 27 tuổi chưa được đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Ông Bùi Văn Thưởng – Phó Ban CHQS Phường 10 hướng dẫn công dân khai hồ sơ lý lịch NVQS.

Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự được thực hiện theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và theo Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ. Là biện pháp chính để bổ sung nguồn công dân trong diện nhập ngũ hàng năm tại địa phương, là khâu quan trọng trong quy trình thực hiện các bước tuyển quân, có ý nghĩa quyết định đến khả năng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tuyển quân hàng năm.

Để công tác đăng ký đạt kết quả tốt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên hội đồng, các khu phố trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm chắc gia đình có con, em trong diện đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2006, để Nhân dân hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN từ đó tự nguyện, tự giác chấp hành.

 

Các chiến sỹ dân quân, Đoàn thanh niên phường hướng dẫn công dân khai hồ sơ lý lịch NVQS

Do làm tốt kết quả tuyên truyền, vận động nên kết thúc ngày 06/4/2023, có 135/157 nam thanh niên đến đăng ký Nghĩa vụ Quân sự lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuổi năm 2023, đạt tỷ lệ 86%.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường sẽ phối hợp với Trạm Y tế, các khu phố, đăng ký gián tiếp tại gia đình đối với những công dân chưa đến đăng ký (thời gian từ ngày 07/4 đến hết ngày 18/4/2023). Sau đăng ký, hồ sơ công dân tiếp tục được bổ sung, thẩm tra, xác minh và đưa vào quản lý theo quy định của Luật NVQS năm 2015.

Tin, ảnh: Phan Huế, BBT