Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
01:38:00 | 15-10-2023