Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (tuần thứ 02- từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)
08:29:00 | 08-01-2024

\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU – LỊCH CẬP NHẬT

 (Tuần thứ 02- từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

08/01

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Đỉnh

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 07/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 1000 ngày 02/02/2024 của Thành ủy

HT 04 HHT và điểm cầu P, X

Ban LĐVP

- 09 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến: Chủ trương đầu tư xây dựng 03 đường hầm qua đường từ nguồn vốn Ngân sách thành phố trong phạm vi dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 03 ngày 07/01/2024 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 11 giờ 00: Làm việc với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và các Chuyên gia về xây dựng Đề án Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54/NQ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 22 ngày 08/01/2024

của UBND TPVT

Trung tâm OC

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện “Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân - Bãi Sau, Thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM số 01 ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(Phòng 301)

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

- 15 giờ 00: Họp nghe báo cáo chuẩn bị Tết Nguyên đán

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. QLĐT, Phòng LĐTBXH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (Phòng 301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 16 giờ 00: Làm việc với Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh BRVT về công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường nối vào cao tốc Biên Hoà –Vũng Tàu (từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT 994).

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

Ban QLDA CN giao thông,

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 21 ngày 08/01/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 30: Kiểm tra thực tế để thực hiện quyết toán hạng mục hoàn thành thuộc dự án Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến đường Lương Thế Vinh)

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD 2, PTCKH

Theo GM sp61 23 ngày 23 ngày 08/01/2024

của UBND TPVT

Tại thực địa

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Thứ Ba

09/01

Sáng

- 07 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Y tế năm 2024 của Bộ Y tế

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. Y tế

Theo GM số 04 ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh

VPUBT (Phòng 301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 07 giờ 45: Dự Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thành phố năm 2023

TTr. UBND

VP

Theo GM ngày 02/01/2024 của Liên đoàn lao động Thành phố

Hội trường 76 Trương Công Định

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến và trực tiếp học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu”

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 02 ngày 04/01/2024 của Thành ủy

HT 04 HHT và điểm cầu P, X

Ban LĐVP

- 08 giờ 30: Họp về dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu và một số nội dung liên quan đến kiện toàn, bổ sung nhiệm vụ Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD 1,

 P. NV, Trung tâm QLHTKDL

Theo GM số 26 ngày 08/01/2024 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ, Nguyệt

- 08 giờ 30: Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ủy quyển CA TPVT

CA TPVT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 30: Dự họp báo cáo tình hình IUU

Ủy quyền

 phòng Kinh tế

P. KT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (Phòng 302)

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 09 giờ 00: Dự khai mạc triển lãm, chấm thi và trao giải cuộc thi thiết kế quốc tế 2023 và Hội nghị về “Đề án phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đăng cấp quốc tế” (cả ngày)

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

Khách sạn Dầu khí PTSC (09-11 Hoàng Diệu)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 10 giờ 00: dự họp nghe báo cáo tiến độ đấu giá đất năm 2024

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (Phòng 302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 11 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các tờ trình về đầu tư công tại kỳ họp HĐND chuyên đề tháng 02/2024

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (Phòng 302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 13 giờ 00: Dự khai mạc triển lãm, chấm thi và trao giải cuộc thi thiết kế quốc tế 2023 và Hội nghị về “Đề án phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đăng cấp quốc tế” (cả ngày)

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn,

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

Khách sạn Dầu khí PTSC (09-11 Hoàng Diệu)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Thuế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024

Ủy quyền

P. TCKH

P. TCKH, Chi cục Thuế

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

HT

Cục Thuế tỉnh

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 30: kiểm tra hiện trạng hạ tầng các tuyến đường đã thi công tại dự án Khu trung tâm Chí Linh do DIC làm chủ đầu tư để tiếp nhận bàn giao theo quy định

Ủy quyền

P. QLĐT

P. QLĐT

Theo GM số

ngày 17/5/2024

của UBND TPVT

Thực địa

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

Thứ Tư

10/01

Sáng

- 08 giờ 30: Tiếp công dân định kỳ:

Ông Trần Quang Chi và đại diện 04 hộ dân (dự án Đường Hàng Điều, Phường 11 (đoạn từ Đường 30/4 đến Đường 51C))

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 24 ngày 08/01/2024

của UBND TPVT

PH 3

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 08 giờ 30: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập hệ thống các trường HSMN trên đất Bắc (1954-2024)

TTr. UBND

VP

Theo lịch công tác của Thành ủy

Khu du lịch Hồ Mây Park

Đ/c Đạt

- 08 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết công tác MTTQ Thành phố năm 2023, triển khai chương trình hành động năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM ngày 01/01/2024 của UBMTTQ VN TPVT

Hội trường Thành ủy

(04 HHT)

Đ/c Đạt

- 08 giờ 30: Dự Hội nghị công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024

Đ/c Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

HT

Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 09 giờ 30: Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Liên, bà Nguyễn Thị Nhàn thuộc dự án Khu công viên Ao cá, thành phố Vũng Tàu

Ủy quyền

 P. TNMT

P. TNMT, Thanh tra

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (Phòng 301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 11 giờ 00: Dự họp Tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo việc điều chỉnh dự án Trung tâm hội nghị quốc tế và đào tạo khoa học công nghệ tại phường 10, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 10 ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

VPUBT (Phòng 301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 13 giờ 30: Dự Hội nghị Tổng kết ngành TT&TT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT, Trung tâm TVHTTTT

Theo GM số 03 ngày 05/01/2024 của Sở TTTT

Hội trường TT

CNTT&TT

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Họp rà soát các nội dung pháp lý và thống nhất biện pháp thi hành Bản án hành chính phúc thẩm số 518/2023/HC-PT ngày 10/7/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và các Bản án hành chính còn vướng mắc

Ủy quyền

P. TNMT

P. TNMT

Theo GM số 16 ngày 05/01/2024 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Hội nghị Sơ kết công tác bảo vệ môi trường năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 28 ngày 09/01/2024

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy về các nội dung sau:

1. Tiến độ thực hiện các công trình đến trước tết nguyên đán 2024 theo kết luận của BTV Thành ủy:

- Dự án di dời tượng đài Dầu khí; đường Thống Nhất, đường Bình Giã và đường Cầu Cháy,

- Việc sắp xếp, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông các sự kiện tại khu Bãi Sau để phục vụ người dân dịp Tết Nguyên Đán.

2. Chương trình công tác năm 2024 của Thường trực, Ban Thường vụ.

3. Kế hoạch họp mặt nguyên lãnh đạo Thành phố thông tin tình hình phát triển địa phương trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

4. Kế hoạch họp mặt chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết nguyên đán năm 2024

5. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 –NQ/TU ngày07/12/2023 của Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 18/12/2023 của Thành ủy Vũng Tàu.

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. QLĐT

Theo GM số 05 ngày 08/01/2024 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 15 giờ 00: Dự họp về phương án thiết kế xây dựng 03 đường hầm qua đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 37 ngày 10/01/2024 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

- 15 giờ 00: Dự họp BCĐ 167 về phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất: của BIDV trên địa bàn tỉnh; của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên địa bàn tỉnh; Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam trên địa bàn tỉnh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I trên địa bàn tỉnh; Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên trên địa bàn tỉnh; Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý

Ủy quyền
 P. TNMT

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (Phòng 307)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 16 giờ 00: Họp nghe báo cáo tiến độ các dự án do Ban QLDA ĐTXD 1 làm chủ đầu tư

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM số 35 ngày 10/01/2024 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 18 giờ 00: Dự họp nghe các cơ quan liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 13/TB-UBND ngày 06/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,  Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

P. TCKH

Theo GM số b34 ngày 10/01/2024

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Thứ Năm

11/01

Sáng

07 giờ 30: Họp Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

BHXH

Theo GM số 32 ngày 09/01/2024 của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu nghe:

1. Nghe báo cáo về công tác nhân sự

2. Trung tâm PTQĐ TPVT báo cáo phương án hỗ trợ (giao đất, giá đất) các hộ bị thu hồi đất thuộc dự án HTKT khu tái định cư Tây bắc đường AIII và TĐC phường Thắng Nhất;

3. Phòng TNMT báo cáo các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đất rừng theo quyết định 6271.

4. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Thành, ông Châu Đông Thành Thiện.

5. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Bùi Thị Nghì.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

TTPTQĐ,

P. QLĐT

Theo GM số 40 ngày 10/01/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương, Nghiệp

Chiều

- 13 giờ 30: Dự Hội nghị Tổng kết
năm 2023 của Công an tỉnh

Đ/c Chủ tịch

Công an TPVT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

Hội trường
Công an tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy báo cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông  bà Hoàng Bùi Hường, Dương Thị Liên tại phường Thắng Tam

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 07 ngày 10/01/2024 của Thành ủy

PH Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính tỉnh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM ngày 08/01/2024 của Sở Tài chính

Hội trường

Sở Tài chính

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ ngành lao động, người có công và xã hội năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo GM ngày 05/01/2024 của

Sở LĐTBXH

HT C1 – TTHN Tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết ngành VH&TT tỉnh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ủy quyền

 P. VHTT

P. VHTT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

Hội trường Sở VHTT

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng, Cần

Thứ Sáu

12/01

Sáng

- 07 giờ 30: Dự họp nghe b/c về Bản án số 183/2023/HC-ST ngày 30/11/2023 (vụ bà Nguyễn Thị Lang)

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo tin nhắc ngày 12/01/2024

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Dự làm việc với các cá nhân về nội dung liên quan việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

CATP

Theo GM số 19 và 20 ngày 07/01/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

1. Đường Bình Giã (đoạn từ đường 30/4 đến đường 2/9, TP. Vũng Tàu): 05 hộ.

2. Đường Hàng Điều (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51C) tại phường 11 (01 trường hợp thu hồi đất do Nhà nước quản lý; 02 trường hợp điều chỉnh, bổ sung và 03 trường hợp tính tiền thuê nhà).

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TT PTQĐ

Theo GM số 39 ngày 10/01/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

CA TPVT

Theo GM số 15 ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(301)

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM số 27 ngày 09/01/2024

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết ngành Công Thương tỉnh năm 2023 - Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024

Ủy quyền P. KT

P. KT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

Hội trường C1,

TTHN tỉnh

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- Đi học tập kinh nghiệm về việc xây dựng công viên tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (02 ngày)

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT, P. TCKH

Theo KH

của Thành ủy

Phú Yên

Đ/c Hùng

Đ/c Phượng

Thứ Bảy

13/01

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

- 18 giờ 30: Dự chương trình “Tết sum vầy– Xuân chia sẻ”

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo GM của Liên đoàn Lao động TPVT

Số 01 Bacu

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chủ Nhật

14/01

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                                     

                                                      TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Đình Bình