Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (tuần thứ 10- từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024)
03:37:00 | 05-03-2024

\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Tuần thứ 10- Từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

04/3

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Đỉnh

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy về một số nội dung:

1. UBND Thành phố báo cáo:

- Về việc đề nghị chấp thuận đơn vị tạm quản lý vận hành và cho phép tạm ứng nguồn ngân sách Thành phố để tạm quản lý vận hành dự án Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu;

- Về việc đề nghị chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí quản lý trụ sở văn phòng làm việc năm 2024 cho Câu lạc bộ hưu trí thành phố Vũng Tàu;

- Về việc đến thăm thành phố Gomel của Chủ tịch Ủy ban chấp hành Thành phố Gomel - Ông Vladimir Privalov - Cộng hòa Belarus.

2. Cho ý kiến về các nội dung:

- Kế hoạch chuẩn bị tiếp, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy;

- Dự thảo quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố;

- Dự thảo kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy.

 3. Công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Chủ tịch

VP, P. NV, P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình, Đ/c Hùng

Đ/c Hằng, Bằng, Vân

- 08 giờ 30: Đến dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ (về IUU)

Ủy quyền P. KT

P. KT

Theo GM số 103 ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh

VPUB (P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 10 giờ 30: Họp rà lại công tác BTGPMB các dự án trọng điểm, những nội dung làm việc với Tỉnh ủy để bc BTV Thành ủy, sáng thứ sáu bc TTr, BT Tỉnh ủy.

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Thuấn,

Đ/c Thụy

 Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT

Theo tin nhắn SMS ngày 04/3/2024 của UBND TPVT

PH 3

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Thường

Chiều

- 13 giờ 30: Họp Thường trực UBND Thành phố:

1. Rà lại công tác BTGPMB các dự án trọng điểm;

2. Rà soát những nội dung làm việc với Tỉnh ủy để bc BTV Thành ủy.

3. Kết quả xác minh đơn của ông Hoàng Văn Khương, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

4. Kết quả xác minh đơn của ông Hoàng Hữu Khiêm, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

5. Rà soát các trường hợp cưỡng chế thu hồi đất

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ, VP

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp, Thương

Thứ Ba

05/3

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng xét tiếp nhận viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố, năm học 2023-2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Hội đồng

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Làm việc với BTL Vùng 2 HQ về bố trí kinh phí chi trả bồi thường để thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại và thi hành Bản án của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc 02 dự án: Tuyến đường vào Cơ sở doanh trại Chi đội kiểm ngư số 2 và Cơ sở doanh trại chi đội Kiểm ngư số 2

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Họp nghe Ban QLDA Đầu tư xây dựng Thành phố báo cáo tiến độ các công trình do Chủ tịch phân công PCT phụ trách

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Bằng

- 10 giờ 00: Làm việc với Hodeco về đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng dự án Khu Nhà ở Đồi 2, Phường 10 thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00:  Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Thường trực UBND Thành phố và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn về các nội dung chuẩn bị cho buổi làm việc của BTV Tỉnh ủy với BTV Thành ủy Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

Đ/c Khoa

Đ/c Hương

Phòng họp Thành ủy

Thứ Tư

06/3

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy:

1. Cho ý kiến góp ý các dự thảo:

- Dự thảo Quy chế làm việc của BCH, BTV và Thường trực Thành ủy (sửa đổi bổ sung).

- Dự thảo Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.

- Dự thảo Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố năm 2023

2. Xem xét cho ý kiến các tờ trình của UBND Thành phố Vũng Tàu.

3. Công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP, P. NV, P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình, Đ/c Hùng

Đ/c Hằng, Bằng

- 08 giờ 00: Họp rà soát việc thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số 28/2024/DS-PT ngày 02/02/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (vụ ông Lê Văn Niên, ông Trần Ánh Sáng đại diện).

-10 giờ 00: Rà soát nội dung làm việc với Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm trao đổi, giải quyết các vướng mắc của UBND thành phố Vũng Tàu liên quan đến nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo về tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUB

(P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 09 giờ 30: Họp Hội đồng tuyên truyền
giáo dục phổ biến pháp luật tỉnh

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

PTP

Theo GM của UBND tỉnh

VPUB

(P302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Ủy ban kiểm tra, các Ban và Văn phòng Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội về các nội dung chuẩn bị cho buổi làm việc của BTV Tỉnh ủy với BTV Thành ủy Vũng Tàu

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai của Bộ TNMT

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUB

(P302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Thứ Năm

07/3

Sáng

- 08 giờ 00: Họp làm việc với Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm trao đổi, giải quyết các vướng mắc của UBND thành phố Vũng Tàu liên quan đến nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường (theo Văn bản số 1485/STNMT-VP ngày 01/3/2024 của Sở TNMT)

Đ/c Chủ tịch,  Đ/c Thuấn,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, Trung tâm PTQĐ, UBND 17 phường, xã

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Dự hội nghị làm việc với các cơ quan tài chính, thuế để tháo gỡ khóa khăn vướng mắc, thống nhất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024

TTr. UBND

P. TCKH, Chi cục Thuế

Theo GM

của Thành ủy 

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Làm việc với tập thể lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường kỳ UBND tỉnh

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, VP

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUB

(P301)

Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Họp HĐBT GPMB các dự án:

1. Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang, Phường 4 (26 hộ);

2. Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim, Phường 4 (08 hộ);

3. Khu Trung tâm Chí Linh, phường Thắng Nhất (10 hộ).

Đ/c Thuấn

 Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự họp triển khai các nội dung chương trình Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” năm 2024.

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Thành Đoàn

Theo GM của BCH Tỉnh Đoàn

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Họp rà soát tiến độ thực hiện công tác đấu giá 12.890,2m2 đất tại phường Rạch Dừa theo chỉ đạo của UBND Tỉnh để giải quyết kiến nghị của Công ty Vina-Offshore

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT,

TTPTQĐ, UBND phường RD

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

 89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Họp HĐBT GPMB các dự án:

Bệnh viện Đa Khoa Vũng Tàu, Phường 11 (04 hộ).

Ủy quyền Trưởng phòng TNMT

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 16 giờ 30:  Dự họp BCS đảng Nghe báo cáo tiến độ IUU

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUB

(P301)

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

Thứ Sáu

08/3

Sáng

- 08 giờ 00: Dự làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

Phòng họp Thành ủy Vũng Tàu

Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác
thi đua, khen thưởng năm 2023, phát
động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và trao tặng các hình thức khen thưởng

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

HT A, Trung tâm HN tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 14 giờ 00: Họp tiếp công dân định kỳ:

1. Ông Nguyễn Quốc Đặng có đơn đề ngày 27/01/2024 đại diện cho 04 hộ dân có nhà, đất bị thu hồi thuộc dự án Cải tạo, mở rộng đường Bình Giã (liên quan đến các vụ khởi kiện hành chính);

2. Ông Nguyễn Văn Hải – Huỳnh Thị Kim Như, địa chỉ 1658 đường Võ Nguyên Giáp, Phường 12, TP. Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, QLĐT, Trung tâm PTQĐ,

Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 16 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao Vũng Vằn QL 55 đến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận ĐT994), đoạn qua địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm: Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Cầu Phước An, đường ven biển 994, 991B, 992, nạo vét kênh Bến Đình, TT điện lực LNG Long Sơn

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. QLĐT, TTPTQĐ

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUB (P302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Thứ Bảy

09/3

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chủ Nhật

10/3

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu, VP UBND;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                                     

                                                      TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Đình Bình