Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (tuần thứ 11- từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)
03:39:00 | 12-03-2024

A\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU – LỊCH CẬP NHẬT

(Tuần thứ 11- Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

11/3

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Sỹ

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự họp Thường Thành ủy về một số nội dung:

1. Công tác tổ chức, cán bộ

2 Kế hoạch của UBND Thành phố về tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, đấu giá quyền sử đất tại thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh.

3. Công văn 1817/UBND-KT ngày 05/3/2024 của UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”

4. Việc giải quyết kiến nghị của tổ chức đàng và đảng viên.

5. Tình hình tổ chức Đại hội MTTQ các cấp.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP, P. NV,

P. KT

Theo GM số 43 ngày 10/3/2024

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Nguyệt, Cần

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2022 về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp sau khi các Luật mới được ban hành (Lật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản)

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM số 133 ngày 09/3/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 30: Dự họp nghe UBND thành phố Vũng Tàu báo cáo tiến độ quy hoạch 1/500 khu đất Ngân hàng Thương mai Cổ phần Công thương Việt Nam.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT

(302)

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Nghe Công ty Gia Hoà báo cáo lễ hội bia 2024

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Hương

 Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM số 190 ngày 11/3/2024

 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUB

(P301)

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 30: Dự họp Thường trực làm việc với Công ty Hồ Mây xem xét việc xin mở khu vui chơi

TTr. UBND

P. VHTT, P. QLĐT

 Theo GM số 44 ngày 11/3/2024

của Thành ủy

Phòng họp BTV Thành ủy

Đ/c Đạt

- 15 giờ 30: Kiểm tra thực địa, vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Đường Nguyễn Bảo tại Phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

TTPTQĐ

Theo GM số 191 ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh

VPUB

(P301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 16 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu nghe:

1. Phòng TNMT báo cáo:

- Chuyên đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các trường hợp phải thi hành án liên quan đất rừng, đất công; đất do Nhà nước giao các tập đoàn, hợp tác xã trước đây; các trường hợp phức tạp, diện tích lớn.

- Vụ việc đề nghị công nhận thay đổi ranh giới sử dụng đất của ông Trần Văn Mạnh tại Phường 12 (Báo cáo 537/BC-TNMG ngày 29/01/2024 và Báo cáo 867/BC-TNMG ngày 22/02/2024)

2. Phương án cho thuê nhà ở tại chung cư tái định cư phường Thắng Tam đối với các trường hợp lấn chiếm đất xây dựng nhà ở sau 01/7/2004 thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thắng Nhất và Nạo vét kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu

3. Kết quả xác minh đơn của ông Đinh Văn Minh, ông Vũ Quý Chuyển, bà Bùi Thị Thu Hằng liên quan dự án Trường Mầm non phường Rạch Dừa.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

TTPTQĐ,

P.TNMT

Theo GM số 194 ngày 11/3/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương, Nghiệp

- 19 giờ 00:  Dự khai mạc giải vô địch bóng rổ 3X3 và vô địch bóng rổ 3X3 U23 quốc gia năm 2024

Đ/c Hương

 Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM

 của Ban TC

Công viên

Bãi Trước

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Thứ Ba

12/3

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 của Thanh tra Chính phụ về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan đơn vị

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. Thanh tra

Theo GM số 196 ngày 11/3/2024

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Họp rà soát tiến độ thực hiện công tác đấu giá 12.890,2m2 đất tại phường Rạch Dừa theo chỉ đạo của UBND Tỉnh để giải quyết kiến nghị của Công ty Vina-Offshore

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT,

P. QLĐT,

TTPTQĐ,

Theo GM số 193 ngày 11/3/2024

 của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 00: Dự khảo sát thực tế dự án Đường Biệt Chính 2, thành phố Vũng Tàu

UQ phòng TCKH

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theo TB số 20 ngày 08/3/2024 của Ban KTNS

Tại

thực địa

Đ/c Bình

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, phương hường, nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

UQ phòng Nội vụ

P. NV

Theo GM của 137 ngày 11/3/2024  của UBND TPVT

VPUBT

(301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy tiếp Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM ngày 06/3/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 132 ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(P301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng, Nghiệp

- 14 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 của Thanh tra Chính phụ về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan đơn vị

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. Thanh tra

Theo GM số 196 ngày 11/3/2024

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Làm việc với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. QLĐT

Theo GM số 195 ngày 11/3/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp BCĐ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ IV năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT

(P302)

Đ/c Đạt

Đ/c Đỉnh

- 15 giờ 00: Dự họp BCĐ và Nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Ban Công tác về người khuyết tật; Ban Công tác Người Cao tuổi và Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT

(P302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 16 giờ 00: Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM số 139 ngày 11/3/2024 của UBND Tỉnh

VPUBT

(307)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Thứ Tư

13/3

Sáng

- 07 giờ 15: Họp giao ban Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo tin nhắn SMS

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Giao ban công tác thu ngân sách Quý I năm 2024

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 206 ngày 12/3/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và trao tặng các hình thức khen thưởng

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM số 199 ngày 12/3/2024 của UBND TPVT

Hội trường A, Trung tâm Hội nghị

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 08 giờ 00: Rà soát Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất (dự án HTKT Khu tái định cư phường Thắng Nhất và Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII), Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 209 ngày 12/3/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 10 giờ 30: Họp nghe báo cáo phương án thực hiện dự án Bãi đậu xe nhiều tầng tại khu đất Trung tâm giáo dục thường xuyên, đường Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 207 ngày 12/3/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 10 giờ 30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, phường 12 (01 trường hợp).

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 210 ngày 12/3/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Họp làm việc với các đơn vị về quản lý Bãi Sau trong thời gian thi công dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu và  nghe UBND phường Thắng Tam báo cáo đề xuất bàn giao KDL Gió Biển về UBND phường Thắng Tam quản lý để đảm bảo ANTT

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT,

TTQL&HTKDL,  UBND các phường 2,  8, Thắng Tam

Theo GM số 198 và 200 ngày 12/3/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 30: Họp lấy ý kiến góp ý Dự thảo (lần 1) báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Khảo sát, đánh giá hiện trạng nghề cá và các giải pháp di dời, sắp xếp tàu cá khai thác thủy sản neo đậu trên kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu”

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo GM số 192 ngày 11/3/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

-  14 giờ 00: Làm việc với Đảng ủy, UBND Phường 12 về một số công tác trọng tâm năm 2024

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM số 202 ngày 12/3/2024

của UBND TPVT

UBND Phường 12

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

 Thứ Năm

14/3

Sáng

- 07 giờ 00: Nghe Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT báo cáo công tác chuẩn bị chương trình khai mạc và tổ chức Ngày hội đi bộ leo núi Hải Đăng năm 2024.

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Trung tâm TVHTTTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 47 ngày 13/3/2024

của Thành ủy

Phòng họp BTV vụ Thành ủy

Đ/c Bình

- 08 giờ 00: Họp giao ban xây dựng cơ bản các dự án PCT được phân công phụ trách

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT

Theo GM số 208 ngày 12/3/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Bằng, Thương

- 10 giờ 00: Họp nghe Đơn vị tư vấn báo cáo
triển khai xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54/NQ-CP của Chính phủ

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số217 ngày 13/3/2024
của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c
Hùng

Đ/c Bằng

- 11 giờ 00: Dự trao Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần thứ XIV năm 2024 - Cúp Biwase, chặng 9: Thị xã Lagi (Bình Thuận) – TP. Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT,

Trung tâm VHTTTT

Theo GM của Ban Tỏ chức giải

Khu du lịch Biển Đông

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với tập thể lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Công an thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM số 145 ngày 12/3/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(P301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Tiếp Đoàn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh

TTr. UBND

P. KT

Theo GM số 201 ngày 12/3/2024

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 15 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo vị trí, diện tích đầu tư xây dựng Nhà tạm giữ Công an thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo lịch công tác ® của UBND tỉnh

VPUB (P301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Thứ Sáu

15/3

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch:

1. Nghe báo cáo nhiệm vụ QHCT 1/500 khu vực mũi Nghinh Phong, Phường 2, thành phố Vũng Tàu

2. Báo cáo phương án các đồ án Quy hoạch:

- QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Phước Thắng, Phường 12 (Khu 193ha).

- QHCT tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh trang Phường 10.

- QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đường 3/2, Phường 10, 11, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 203 ngày 12/3/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị BCĐ 138 Thành phố: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an; triển khai mô hình “Phường, Xã nói không với ma túy”; Đề án Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

CATP

Theo GM số 217 ngày 13/3/2024

của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo các vướng mắc của các dự án PCT được phân công phụ trách

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT

Theo GM số 211 ngày 12/3/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Bằng, Thương

- 14 giờ 00: Họp trao đổi, làm việc về các nội dung có liên quan đến việc sử dụng đất tại Nhà hàng nổi đường Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu và nghĩa vụ tài chính đối với khu đất Công ty CP Vốn Thái Thịnh

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM số 180 ngày 04/3/2024

 của Sở TNMT

Sở TNMT

(403)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22/02/2024 của UBND tỉnh.

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM số 148 ngày 13/3/2024 của UBND tỉnh

Ngân hàng NNVN (Số 10 NTH, P7).

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Thứ Bảy

16/3

Sáng

08 giờ 30: Họp nghe Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 các dự án từ nguồn ngân sách Tỉnh.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theo GM số 220 ngày 15/3/2024 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM số 147 ngày 13/3/2024 của UBND tỉnh

VPUB (P301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

14 giờ 30: Họp nghe Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 các dự án từ nguồn ngân sách Thành phố và nguồn vốn Sự nghiệp.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theo GM số 219 ngày 15/3/2024 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chủ Nhật

17/3

Sáng

- 06 giờ 00: Dự khai mạc Ngày hội đi bộ leo núi Hải Đăng phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Đ/c Hương

P.VHTT; Trung tâm TVHTTTT

Theo GM số 218 ngày 13/3/2024

của UBND TPVT

Công viên Bãi trước

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu, VP UBND;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Đình Bình