Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (tuần thứ 12- từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)
03:41:00 | 19-03-2024

A\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU- LỊCH CẬP NHẬT

(Tuần thứ 12- Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

18/3

Sáng

- 06 giờ 30: Giao ban Thường trực UBND TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo KH

PH 3

87 LTK

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Sỹ

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

Ban Lãnh đạo VP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Cho ý kiến về Công văn số 74/CV-CCB về việc họp mặt Cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp

2. Cho ý kiến về việc mở lớp Trung cấp chính trị cho Đảng ủy Vietsovpetro

3. Nghe UBND Thành phố báo cáo Tờ trình số 1791/TTr-UBND, ngày 04/3/2024 về việc đề nghị xem xét thông qua việc cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Vũng Tàu.

4. Công tác tổ chức cán bộ

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, P. NV

Theo GM số 50 ngày 15/3/2024 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp, Nguyệt

- 08 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 761/QĐ-TTCP ngày 06/3/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ (cả ngày)

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

Thanh tra

Theo KH

Theo KH

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 00: Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo rà soát tổng thể phần diện tích 1.643m2 đất của Cty CP Thủy Tiên BRVT đang sử dụng tại P.10, T (A) và điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Trung tâm hội nghị quốc tế và đào tạo khoa học công

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUBT

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 09 giờ 00: Dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị Quy hoạch tỉnh gắn với xúc tiến đầu tư

Ủy quyền PTCKH

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 30: Họp HĐBT, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các dự án Trung tâm VHHTCĐ Phường Thắng Nhất (02 hộ)

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P.TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 226 ngày 18/3/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 00: Họp HĐBT, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các dự án Trường THCS Hàn Thuyên, Phường 10 (01 hộ)

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P.TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 227 ngày 18/3/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo Ủy quyền cho Ban quản lý các Khu công nghiệp thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trong khu công nghiệp

TTr. UBND

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 16 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo kết quả xác định trách nhiệm các tập thể, cá nhân còn để kéo dài việc Công ty Vốn Thái Thịnh

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P307)

Đc Bình

Đ/c Nghiệp

Thứ Ba

19/3

Sáng

- 08 giờ 00: Dự lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống

TTr. UBND

VP

Theo GM của Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải Quân

Bô tư lệnh Vùng 2 HQ, Thôn 2 xã Long Sơn

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự vận động bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Nạo vét kênh Bến Đình

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

TTPTQĐ

Theo GM

 của UBND phường 9

Thực địa

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Nghe Phòng VHTT, Trung tâm VHTT báo cáo Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P.VHTT

Theo GM số 228 ngày 18/3/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 11 giờ 00: Dự họp mặt đầu năm tại Chùa Liên Trì

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM của Chùa Liên Trì

Chùa

Liên Trì

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

Chiều

- 14 giờ 00: Họp về phương án thiết kế xây dựng và đầu tư xây dựng đường hầm qua đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theo GM số 221 ngày 15/3/2024 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo tình hình IUU và xử lý tàu cá Bãi trước

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo GM số 230 ngày 18/3/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Vũng Tàu lần thứ IV năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 229 ngày 18/3/2024 của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các vấn đề tồn tại, khó khăn đối với Xí nghiệp In Tổng hợp Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TNMT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 15 giờ 30: Làm việc với Lãnh đạo Công ty TNHH Pacific Group và Nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư đa lĩnh vực tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 225 ngày 15/3/2024 của UBND TPVT

PH Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

- 16 giờ 30: Làm việc với Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 761/QĐ-TTCP ngày 06/3/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

Thanh tra

Theo GM số 165 ngày 19/3/2024 của UBND Tỉnh

VPUBT

(301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 17 giờ 00: Nghe phòng QLĐT báo cáo, hướng dẫn việc sửa chữa nhà do ảnh hưởng trong việc giải phóng mặt bằng (HOẢN LẠI)

Đ/c Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

Thứ Tư

20/3

Sáng

- 08 giờ 00: Dự xét, lựa chọn phương án kiến trúc công trình điểm nhấn tại Quảng trường Thùy Vân, TPVT (03 ngày)

Đ/c Chủ tịch,

đ/c Thuấn,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLDDA

Theo GM ngày 07/02/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Công tác tổ chức cán bộ;

2. Tổ chức thi hành 03 Bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án Căn cứ Hải quân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân làm chủ đầu tư

TTrr. UBND

P. NV,

P. TNMT

Theo GM số 53 ngày 19/3/2024

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp, Nguyệt

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công khối VHXH năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 08 giờ 30: Họp rà soát báo cáo của UBND thành phố Vũng Tàu liên quan khiếu nại của bà Phạm Thị Ánh, ông Nguyễn Văn Bé Ba

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM số 490 ngày 15/03/2024 của Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 08 giờ 30: Dự họp rà soát việc thực hiện các kết luận Thanh tra giai đoàn 2013-2022 tồn đọng

TTr. UBND

Thanh tra

Theo GM số 504 ngày 18/3/2024 của Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Đ/c Bình

Đ/c Thương, Nghiệp

- 09 giờ 30: Họp nghe báo cáo đề xuất danh mục công trình, dự án tổ chức khởi công, khánh thành chào mừng 50 năm

UQ P.TCKH

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VP ĐĐBQH

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00:  Dự họp giao ban Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành ủy Quý I/2024

Đ/c Chủ tịch

Thanh tra

Theo GM số 54 ngày 19/3/2024

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

1. Ông Bùi Văn Hiệp, 165B/9 đường Đô Lương, Phường 11, thành phố Vũng Tàu.

2. Bà Trần Thị Hồng Mây, 16 đường Đống Đa, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 231, 232 ngày 18/3/2024

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 14 giờ 00: Dự Ban Kinh tế-Ngân sách thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường quy hoạch Biệt Chính 2, thành phố Vũng Tàu.

TTr. UBND

P. TCKH, Ban QLDA ĐTXD TPVT

Theo TB số 21 ngày 15/3/2024 của Ban KTNS

VP

ĐĐBQH

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Làm việc với Sở NNPTNT về ranh đất liên quan Quyết định số 6271/QĐ.UB ngày 05/8/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (HOẢN LẠI)

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Dự họp BCĐ 167

TTr. UBND

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 15: Dự họp tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo, đề xuất đầu tư dự án Trung tâm thương mại, tài chính, khách sạn đẳng cấp quốc tế thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 16 giờ 00: Họp nghe báo cáo Dự án nhà máy nước đá Quốc Hương

TTr. UBND

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

 Thứ Năm

21/3

Sáng

- 08 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

Ông Trần Văn Dũng, phường 9, TPVT (liên quan kiến nghị, giải quyết đất bị trùng thửa của ông Trần Văn Mạnh tại phường 12, thành phố Vũng Tàu.)

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 233 ngày 18/3/2024

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- Dự Hội nghị TPO dành cho các Thành viên Việt Nam (02 ngày, 21 và 22/3/2024)

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP,

P. VHTT

Theo KH

của UBND TPVT

Thành phố

Đà Lạt

Đ/c Đạt

Đ/c Vân

- 08 giờ 00: Họp nghe báo cáo các sự kiện ngày lễ lớn:

1. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 – 02/12/2024);

2. Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024);

3. Kế hoạch tổ chức khánh thành, khởi công các công trình trọng điểm gắn với dịp kỷ niệm 30/4/2025;

4. Kế hoạch tổ chức Lễ giỗ Nữ anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu (23/01 tại Côn Đảo; 27 tháng chạp tại Đất Đỏ);

5. Kế hoạch tổ chức lễ giỗ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại huyện Côn Đảo (27/7).

Ủy quyền PVHTT

P. VHTT, P. TCKH

Theo GM số 160 ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh ®

VPUB (P301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp HĐBT, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các dự án (do PCT Nguyễn Trọng Thụy phụ trách):

1. Đường Hàng Điều (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51C) Phường 11- 08 hộ.

2. Khu Công viên Ao cá, Phường 2 (07 hộ).

TTr. UBND

P.TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự công bố Quyết định thanh trách nhiệm QLNN về GDĐT của UBND tỉnh BR-VT

TTr. UBND

P. GDĐT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp rà soát kết quả thực hiện các kết luận thanh tra và thi hành án hành chính

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT, P. TP, TTPTQĐ

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp, Thương

- 08 giờ 30: (HOẢN HỌP) Dự họp nghe báo cáo phương án xử lý đối với dự án Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB (P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 09 giờ 30: (HOẢN HỌP) Dự họp nghe báo cáo phương án quy hoạch chi tiết 1/500: Khu tái định cư Phước Thắng (Khu 24ha) và Khu NOXH số 1 tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Sở LĐTBXH tổ chức tập huấn về về thủ tục đăng ký cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Ủy quyền

phòng LĐTBXH

TTYT, CATP, UBND Phường, xã

Công văn số 1924/UBND-LĐTBXH ngày 07/03/2024 của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW của BCT về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH XIII của Đảng 5 năm (2021 -2025) và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 – 2025)

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường B, TT Hội nghị tỉnh

Đ/c Đạt

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm: Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Cầu Phước An, đường ven biển 994, 991B, 992, nạo vét kênh Bến Đình, TT điện lực LNG Long Sơn

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB (P302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 00: Dự Chương trình “Tiếp lửa truyền thống - Tự hào người cán bộ Đoàn” của Tỉnh Đoàn tổ chức

TTr. UBND

VP

Theo GM

 của BTC

KDL Green field Farmstay

(Đường 22 xã Hòa Long)

Đ/c Đạt

- 09 giờ 30: Tiếp và làm việc với Công ty CP TMDV Y tế Anh Quân nghe báo cáo dự kiến phương án đầu tư Bệnh viện tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 234 ngày 18/3/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp tổ công tác đặc biệt 997

TTr. UBND

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Làm việc với các Sở ngành về xử lý VPHC tại khu vực Bến đình (HOẢN LẠI)

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các nội dung:

- Phương án, nguồn kinh phí thực hiện sửa chữa để sử dụng lại trụ sở Bệnh viện Lê Lợi (cũ), thành phố Vũng Tàu;

- Phương án phân bổ chỉ tiêu giường bệnh/ vạn dân theo Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Kế hoạch đầu tư, kêu gọi đầu tư bệnh viện.

TTr. UBND

P. TCKH, P. Y tế

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB (P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo Dự án Vườn Xuân

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P207)

Đc Hùng

Đ/c Bằng

- 16 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo Trung tâm điện lực LNG Long Sơn

TTr. UBND

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P302)

Đc Hùng

Đ/c Bằng

- 18 giờ 00: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe Thanh tra TP, Phòng Tài nguyên và Môi trường, P. QLĐT báo cáo:

1. Kết quả thanh tra việc cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên di tích Thích Ca Phật đài, P5 (Báo cáo 1101/BC-ĐTTr ngày 28/11/2023);

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo việc thi hành Bản án số 28/2024/DS-PT của Tòa án nhân dân tỉnh BRVT (vụ ông Lê Văn Niên, ông Trần Ánh Sáng đại diện).

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Thanh tra,

P. TP, P.TNMT, P. QLĐT, P. TCKH.

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Thứ Sáu

22/3

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023 – 2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 265 ngày 15/3/2024 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

HT

04 HHT

Đ/c Đạt

- 08 giờ 00: Dự họp rà soát tiến độ giải quyết 05 vụ việc theo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM số 195 ngày 18/3/2024 của Ban Nội chính

Ban NC

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

Chiều

- 14 giờ 00: Họp hội đồng thi đua khen thưởng

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 14 giờ 00: Tiếp công dân: ông (bà) Hoàng Minh Vương; Trịnh Đình Thành; Hoàng Thị Liên - Dự án HTKT khu TĐC phường Thắng Nhất

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 236 ngày 19/3/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các vấn đề tồn tại, khó khăn đối với Xí nghiệp In Tổng hợp Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TNMT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P301)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 16 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo xử lý chậm triển khai đối với Dự án Khu phức hợp văn phòng – căn hộ cao cấp PTSC Tower tại số 266 Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh ®

VPUB

(P302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Thứ Bảy

23/3

Sáng

- 08 giờ 30: Họp Thường trực UBND Thành phố nghe báo cáo:

1. Về đề xuất thay thế cây già cỗi trên địa bàn thành phố Vũng Tàu;

2. Về giao đất ở mới cho các hộ trường hợp lấn chiếm đất xây dựng nhà ở sau 01/7/2004 (ảnh hưởng tiến độ) dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thắng Nhất và Khu TĐC Tây Bắc đường AIII.

3. Xem xét bồi thường nhà cho ông Phan Thành Quang thuộc dự án Khu Tái định cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12 (4302/BC-PTQĐ - 27/11/2023)

4. Rà soát hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu (vụ bà Trần Thị Kim Loan, ông Hoàng Hữu Nguyên, ông Hoàng Ngọc Thành) thuộc dự án Khu công viên Ao cá Phường 2.

5. V/v thực hiện Quyết định số 9015/QĐ- UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Hoàng Thị Khánh thuộc dự án Công viên Ao cá, Phường 2, thành phố Vũng Tàu.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Thanh tra,

P. TP,

P. TNMT,

P. QLĐT, P. TCKH.

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương, Nghiệp, Bằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chủ Nhật

24/3

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu, VP UBND;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Đình Bình